Alert bezpieczeństwa – zastosowanie środków kontroli ryzyka do zestawów kołowych

Alert bezpieczeństwa – zastosowanie środków kontroli ryzyka do zestawów kołowych

17 maja 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa Szwajcarii (NSA Szwajcaria) 27 marca 2024 r. opublikował alert bezpieczeństwa. Dotyczy on zastosowania środków kontroli ryzyka do zestawów kołowych porównywalnych do typów BA390, Db-004sa, RI 025.

 

Alert bezpieczeństwa – zastosowanie środków kontroli ryzyka do zestawów kołowych
Fot. SBB CFF FFS

 

Po wypadku, do którego doszło 10 sierpnia 2023 r. w tunelu bazowym Świętego Gotarda, NSA Szwajcaria powiadomiła o rozpoczęciu procedury grupy zadaniowej Joint Network Secretariat (JNS). Prace tej grupy są kontynuacją procedury JNS dotyczącej uszkodzonych zestawów kołowych typu BA004, która zakończona została raportem opublikowanym w grudniu 2019 r. Raport ten zawiera środki kontroli ryzyka, jakie należy zastosować w odniesieniu do zestawów kołowych porównywalnych z typem BA004.

Obecnie członkowie grupy JNS dokonują przeglądu środków kontroli ryzyka z 2019 roku. Wstępnie zaplanowano, że środki kontroli ryzyka, wraz z ostateczną listą typów zestawów kołowych, których będą one dotyczyć, zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji w czerwcu 2024 r.

Do czasu sformułowania ostatecznych zaleceń w tej sprawie, grupa JNS wskazuje, aby podmioty użytkujące pojazdy z zestawami kołowymi porównywalnymi do typów BA390, Db-004sa, RI 025 stosowały środki kontroli ryzyka opublikowane w raporcie z 2019 roku.

Treść alertu jest dostępna w dziale Alerty bezpieczeństwa