CUPT ogłosił nabór wniosków z KPO na transport intermodalny

CUPT ogłosił nabór wniosków z KPO na transport intermodalny

17 maja 2024 | Źródło: CUPT / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Cupt ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – tym razem na transport intermodalny (Komponent E, Inwestycja: E2.1.3.). Łączna kwota na inwestycje to prawie 781,6 mln zł. Niestety z ogólnie znanych powodów, w efekcie których środki pomocowe wpłynęły do Polski z bardzo dużym opóźnieniem, proces naboru a zwłaszcza realizacja projektów muszą odbywać się w bardzo szybkim tempie, tak aby zakończyć procedurę ich rozliczania w wyznaczonym przez Komisję Europejską czasie, tj. w 2026 roku.

 

CUPT ogłosił nabór wniosków z KPO na transport intermodalny
Fot. Kurier Kolejowy

 

Celem konkursu jest wybór projektów na transport intermodalny obejmujących terminale drogowo-kolejowe zlokalizowane na sieci TEN-T i zakup aż 200 sztuk taboru do przewozów intermodalnych. Projekty powinny obejmować:

  • budowę/przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej;
  • zakup/modernizację urządzeń do obsługi terminali intermodalnych;
  • nabycie/udoskonalenie i wdrożenie systemów informatycznych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;
  • zakup nowego/użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego;
  • nabycie nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego.

W ramach naboru dopuszcza się realizację projektów integrujących wymienione typy inwestycji.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie z UE wynosi 781 598 808 zł.

Kto jest uprawniony do składania wniosków?

  • podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego;
  • przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, którzy wykonują lub będą wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego;
  • podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.

Wnioski należy składać w terminie od 16.05.2024 r. do 15.07.2024 r.

Szczegóły, w tym regulamin i inną dokumentację dotyczącą konkursu udostępnione są w zakładce dedykowanej naborowi na stronie CUPT.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2, tel. 22 262 05 00. Pytania dotyczące procedury wyboru inwestycji i składania wniosków można przesyłać drogą mailową: intermodal@cupt.gov.pl oraz pisemnie w terminie do 28.06.2024 r. (po tym terminie zapytania pozostaną bez odpowiedzi).

Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na realizację przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego w ramach inwestycji E2.1.3. „Projekty intermodalne” wskazanej w komponencie E „Zielona, inteligentna mobilność” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności ustala Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.