TRAKCJA S.A poinformowała o zatrzymaniu przez prokuraturę Prezesa Zarządu Arkadiusza Arciszewskiego

TRAKCJA S.A poinformowała o zatrzymaniu przez prokuraturę Prezesa Zarządu Arkadiusza Arciszewskiego

21 maja 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W dniu 20.05.2024 r. Trakcja S.A. w komunikacie giełdowym poinformowała, iż na zlecenie Prokuratury Krajowej zatrzymany został Arkadiusz Arciszewski, prezes zarządu spółki. Jednocześnie podano do poblicznej wiadomości, że spółka nie posiada dalszych informacji, w tym o przyczynach zatrzymania. Nieco później w kolejnym komunikacie giełdowym Zarząd Spółki Trakcja S.A. poinformował, że powziął informacje, że Prezes Zarządu - Pan Arkadiusz Arciszewski nie jest aktualnie zatrzymany, jak również nie został tymczasowo aresztowany, ani oskarżony. Spółka nie posiadała wówczas dalszych informacji o przebiegu czynności procesowych. Jednocześnie w dniu dzisiejszm (21.05.2024 r.) Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zawiesić Pana Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki i tymczasowo powierzyć obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozerze.

 

TRAKCJA S.A poinformowała o zatrzymaniu przez prokuraturę Prezesa Zarządu Arkadiusza Arciszewskiego
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Arkadiusz Arciszewski został powołany na prezesa zarządu Trakcji 18 kwietnia 2024 r. Z firmą jest jednak związany od października 2015 r., pełniąc m.in. funkcje dyrektora kontraktu, dyrektora regionalnego, dyrektora operacyjnego a od października 2019 r. do czerwca 2022 r. był wiceprezesem. W Trakcji odpowiadał za organizację, przygotowanie, realizację i nadzór infrastrukturalnych kontraktów kolejowych, drogowo–mostowych, miejskich i energetycznych. Nadzorował procesy związane z ofertowaniem i zakupami.

Zarząd spółki Trakcja S.A. w dniu dzisiejszym (21.05.2024 r) poinformował w komunikacie Giełdowym, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 maja 2024 r., na podstawie § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 383 § 1 KSH postanowiła zawiesić Pana Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z powodu tymczasowego braku możliwości sprawowania przez niego czynności.

Jednocześnie Spółka poinformowała, iż w związku z zawieszeniem Pana Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza z dniem 20 maja 2024 r. powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozerze.

Trakcja to spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, w której prawie 83 proc. akcji ma PKP PLK - państwowy zarządca infrastruktury kolejowej, 7,6 proc. - Agencja Rozwoju Przemysłu, a pozostali akcjonariusze - 9,6 proc. Firma działa w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki, zajmuje się m.in. budową i modernizacją linii kolejowych, systemów sieci trakcyjnych i systemów ich zasilania, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, dróg i autostrad.