Ogłoszono przetarg na dostawę do 80 lokomotyw elektrycznych dla Ukrzaliznyci.

Ogłoszono przetarg na dostawę do 80 lokomotyw elektrycznych dla Ukrzaliznyci.

27 maja 2024 | Źródło: Bank Światowy, EBOR
PODZIEL SIĘ

Na portalu Banku Światowego opublikowano informację, iż Ukrzaliznycia złożyła wniosek o finansowanie z Banku Światowego na pokrycie kosztów projektu Repairing Essential Logistics Infrastructure & Network Connectivity (RELINC) - (Projekt Naprawy Niezbędnej Infrastruktury Logistycznej i Łączności Sieciowej) i zamierza wykorzystać część środków na sfinansowanie kontraktu "Zakup lokomotyw elektrycznych". Podobnie Ukrzaliznycia złożyła wniosek o finansowanie z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Ogłoszono przetarg na dostawę do 80 lokomotyw elektrycznych dla Ukrzaliznyci.
Fot. Ukrzaliznycia

 

Przetarg na zakup lokomotyw dla Ukrzaliznyci został ogłoszony na Portalu e-zamówień dla klientów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) - EBRD Client e-Procurement Portal (ECEPP).

To strategiczne posunięcie odzwierciedla zaangażowanie Ukrzaliznyci w pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w celu wspierania kluczowych projektów i inicjatyw mających na celu modernizację i poprawę wydajności ukraińskiej infrastruktury kolejowej.

Uczestnicy przetargu muszą przedstawić dwie wersje swojej oferty przetargowej: jedną na 30 lokomotyw i jedną na 80 lokomotyw. W zależności od dostępności środków finansowych, zamówienie zostanie przyznane uczestnikowi, który zaoferuje najkorzystniejszą propozycję, w następujący sposób:

- 80 lokomotyw w ramach dwóch oddzielnych kontraktów na 30 i 50 lokomotyw, które zostaną sfinansowane z dotacji Banku Światowego i kredytu EBOR;

- 30 lokomotyw w ramach jednego kontraktu, który zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków Banku Światowego.

Potencjalny dostawca musi opracować i zaoferować Ukrzaliznyci 80 dwusystemowych lokomotyw elektrycznych dla podwójnego napięcia zasilania (AC/DC), w tym 25 kV, i minimalnej prędkości roboczej 120 km/h. Ponadto dostawca musi przeszkolić personel Ukrzaliznyci do obsługi nowych lokomotyw.

Zgłoszenia do przetargu będą przyjmowane do 22 lipca 2024 roku.

Już wcześniej, jak informował nasz portal, 13 maja 2021 r.przedstawiciele rządów Republiki Francuskiej i Ukrainy podpisali umowę ramową na realizację projektu modernizacji taboru towarowych lokomotyw elektrycznych SA „Ukrzaliznyci”. W imieniu Ukrainy umowę podpisał premier Ukrainy Denis Szmygal.

Umowa ta, jak się wtedy ważało, była krokiem w kierunku przyszłego projektu dostaw nowoczesnych lokomotyw na potrzeby ukraińskiego rynku kolejowego. Oprócz dostarczania lokomotyw, Alstom był również zobowiązany zapewnić ich pełną obsługę techniczną na poziomie lokalnych lokomotywowni kolei ukraińskich.

Alstom był gotowy do zlokalizowania do 35% produkcji i usług na Ukrainie, choć na początku rozmów planował zlokalizować około 20% produkcji na Ukrainie.

 

Lokomotywa Prima T8 w barwach Kolei Azerbejdżańskich. Fot. ADY

 

Na początku 2022 r. Ukraina i Francja uzgodniły dostawę 130 towarowych lokomotyw elektrycznych wyprodukowanych przez Alstom do Ukrzaliznyci za łączną kwotę 900 mln euro. Alstom planował zaoferować Ukrzaliznyci sprawdzone na szerokim torze lokomotywy Prima T8, które mogą przewozić do 9 tys. ton i poruszać się z prędkością 120 km / h. Jednak sprawy nie wyszły poza podpisanie protokołu z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Francuski producent teraz może także wziąć udział w nowym przetargu na równych warunkach z innymi oferentami.

W 2021 roku Ukrzaliznycia informowała, że dla odnowienia swojej floty towarowych lokomotyw elektrycznych, przewoźnik planował zakup co najmniej 50 pojazdów do 2025 r., a do 2033 r. kolejne 265 maszyn. Całkowite zapotrzebowanie do 2033 r. szacowane było wówczas na co najmniej 315 lokomotyw elektrycznych.