Nowa umowa między SNCF i DB wzmacnia współpracę technologiczną

Nowa umowa między SNCF i DB wzmacnia współpracę technologiczną

30 maja 2024 | Źródło: Zukunftbahn / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Osiem lat po rozpoczęciu współpracy technologicznej, SNCF i Deutsche Bahn (DB) podpisały nową umowę mającą na celu wzmocnienie ich partnerstwa. Umowę podpisali prezesi obu firm, Jean-Pierre Farandou i Richard Lutz, a także dyrektor ds. technologii i innowacji SNCF, Carole Desnost, oraz szefowa ds. cyfryzacji i technologii DB, Daniela Gerd tom Markotten.

 

Nowa umowa między SNCF i DB wzmacnia współpracę technologiczną
Fot. UIC

 

Dzięki tej nowej współpracy SNCF i DB chcą połączyć swoją wiedzę technologiczną i cyfrową, aby kształtować system kolejowy przyszłości. Celem jest poprawa jakości usług dla klientów oraz zwiększenie wydajności i atrakcyjności transportu kolejowego poprzez innowacje i technologię.

Chociaż transport kolejowy jest już uważany za najbardziej przyjazny dla środowiska środek transportu, współpraca między SNCF i DB obejmuje również kwestie zrównoważonego rozwoju. Obie firmy starają się jeszcze bardziej zmniejszyć swój ślad ekologiczny i rozszerzyć swoją odpowiedzialność społeczną.

Inicjatywy koncentrują się obecnie na europejskim systemie kolejowym przyszłości, jego architekturze i różnych modułach technologicznych. Obejmują one zdigitalizowane pociągi, satelitarną lokalizację pociągów i przyszłe systemy łączności w technologii 5G.

SNCF i DB chcą poczynić szybsze postępy w kluczowych obszarach, takich jak cyfrowy transport towarowy, w celu poprawy swoich transgranicznych usług transportowych. Inne priorytety obejmują wykorzystanie sztucznej inteligencji do operacji kolejowych i analizy tłumu na stacjach, promowanie aplikacji open source dla infrastruktury kolejowej i rozkładów jazdy oraz badania nad potencjałem obliczeń kwantowych.

SNCF i DB realizują również wspólną wizję zrównoważonych stacji kolejowych. Obejmuje to definicję wspólnych wskaźników, najlepszych praktyk z korzyścią dla społeczeństwa, zrównoważonych rozwiązań projektowych i środków mających na celu dostosowanie się do zmian klimatu. Współpracują również nad standaryzacją pociągów akumulatorowych i wodorowych oraz dalszym rozwojem zrównoważonego utrzymania pociągów.