Hupac odnotowuje spadek wolumenu transportu i koncentruje się na strategicznych inwestycjach

Hupac odnotowuje spadek wolumenu transportu i koncentruje się na strategicznych inwestycjach

31 maja 2024 | Źródło: Zukunftbahn / Hupac / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Ogólnoeuropejski spadek popytu na transport i trudne warunki doprowadziły do 11,7% spadku wolumenu transportu Grupy Hupac w ubiegłym roku. Spowodowało to ujemny wynik biznesowy. Pomimo tych wyzwań Hupac kontynuował strategiczne inwestycje w nowe terminale i projekty cyfryzacji, aby uczynić swoje usługi bardziej wydajnymi, konkurencyjnymi i zrównoważonymi dla swoich klientów.

 

Hupac odnotowuje spadek wolumenu transportu i koncentruje się na strategicznych inwestycjach
Fot. Hupac

 

Deficyty jakościowe w europejskiej sieci kolejowej nadal wywierają presję na ekonomiczne funkcjonowanie transportu kombinowanego. Środki polityki transportowej są niezbędne, aby zapobiec przeniesieniu transportu towarowego z kolei na drogi. W ubiegłym roku Grupa Hupac przewiozła około 975 000 przesyłek drogowych lub 1 866 000 TEU w transporcie kombinowanym drogowo-kolejowym i morskim, co odpowiada spadkowi o 11,7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spadek ten wynika przede wszystkim z cyklicznego spadku popytu na transport w Europie. Tendencja ta rozpoczęła się jesienią 2022 r. w związku z kryzysem na Ukrainie i kryzysem energetycznym, a w 2023 r. dotknęła dużą część światowej gospodarki. Poważny wypadek w tunelu Gotthard Base Tunnel w sierpniu 2023 r. miał również znaczący wpływ na przepustowość tras kolejowych do września 2024 r.

Różne czynniki obciążyły system kolejowy, w tym zwiększone koszty energii i trakcji, a także niska jakość niemieckiej sieci kolejowej. Doprowadziło to do wąskich gardeł, opóźnień i odwołań pociągów. Hupac zareagował na wahania rynkowe, dostosowując flotę wagonów, konsolidując sieć i konsekwentnie zarządzając przepustowością, co pozwoliło na pokrycie strat i ustabilizowanie działalności.

Hans-Jörg Bertschi, prezes zarządu Hupac, podkreślił potrzebę inicjatyw w zakresie polityki transportowej w celu wsparcia transportu kombinowanego podczas konferencji dla mediów. Punktualność i niezawodność na osi północ-południe przez Szwajcarię mają kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności w porównaniu z transportem drogowym. Ukierunkowane środki, takie jak zapewnienie bocznic i modernizacja trasy Belgia-Metz-Strasburg-Bazylea do profilu 4-metrowego, mogą przynieść trwałą poprawę.

Pomimo trudnej sytuacji Hupac nadal inwestuje w przepustowość terminali i transformację cyfrową. W 2023 roku Hupac wygrał przetarg na obsługę terminalu La Llagosta w pobliżu Barcelony, który zostanie uruchomiony w 2025 roku. Terminal Duisburg Gateway i rozbudowa terminalu w Piacenza również oferują nowe opcje obsługi.

Kolejnym centralnym punktem jest cyfrowa transformacja łańcucha procesów. Dzięki platformie DXI, Hupac stworzył system do zautomatyzowanej wymiany danych między operatorami transportu kombinowanego, spedytorami, terminalami i firmami transportu kolejowego, który jest już wykorzystywany przez kilku uczestników.

Hupac spodziewa się, że natężenie ruchu pozostanie stabilne w 2024 roku. Nacisk zostanie położony na zarządzanie przepustowością i rozwój usług zorientowanych na rynek. Rozszerzenie usług z terminalu Kolonia Północna i korytarza Beneluks-Włochy będzie kontynuowane.

Hupac pozostaje przekonany, że transport kombinowany oferuje rzeczywistą wartość dodaną dla logistyki przyjaznej dla środowiska i klimatu. W 2023 r. sieć zaoszczędziła około 1,4 mln ton CO2 i znacznie zmniejszyła zużycie energii. Długoterminowa strategia korporacyjna powinna nadal przyczyniać się do rozwiązywania wyzwań społecznych, takich jak ochrona klimatu i zrównoważony rozwój gospodarczy.