SEIMTS skierowało do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie sytuacji w PKP Cargo

SEIMTS skierowało do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie sytuacji w PKP Cargo

31 maja 2024 | Źródło: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
PODZIEL SIĘ

W związku z trudną sytuacją rynkową i ekonomiczną w spółce PKP Cargo S.A. Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżrów Transportu Szynowego skierowało pismo do Ministra Infrastruktury – Dariusza Klimczaka, dołączając analizę przyczyn zaistniałej sytuacji oraz propozycję działań ratunkowych i naprawczych.

SEIMTS skierowało do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie sytuacji w PKP Cargo
Fot. Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

 

Zdaniem Zarządu Stowarzyszenia, którego przewodniczącym jest Marek Jóżef Kowalczyk - pierwszy prezes zarządu PKP Cargo, spółki utworzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, dla uratowania PKP Cargo S.A. i odbudowy jej pozycji rynkowej niezbędne są działania Ministra Infrastruktury, PKP S.A. oraz Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, polegające na:

  1. Ustabilizowaniu sytuacji finansowej PKP Cargo S.A.
  2. Przygotowania programu działań rynkowych dla pozyskania nowych ładunków, w tym z transportu samochodowego, celem dojścia do przewozów w wysokości minimum 120 mln ton rocznie, w perspektywie 2 lat.
  3. Określenia zasobów materialnych i pracowniczych, zabezpieczających przewozy ładunków na poziomie co najmniej 120 mln ton ładunków rocznie.

Zarząd Stowarzyszenia jest przekonany, że są to cele realne i zaproponował jednocześnie rozwiązania i działania, które należy pojąć aby te cele osiągnąć.

Za niewłaściwe uznał powielanie scenariusza, w którym jak utracono przewozy to zwalnia się pracowników lub odsyła się ich na początku na nieświadczenie pracy. Dowiodły tego poprzednie, tzw. restrukturyzacje,w rezultacie których PKP Cargo S.A. utraciła połowę swojego rynku i połowę swoich pracowników.

Naprawę ewidentnych błędów w zarządzaniu należy rozpocząć od sformułowania planu działań rynkowych.

Zamieszczamy link do przedmiotowych dokumentów opublikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia.

  • Pismo do Ministra Infrastruktury, Dariusza Klimczaka
  • Załącznik 1 – Analiza przyczyn trudnej sytuacji PKP Cargo S.A.
  • Załącznik 2 – Rekomendacje działań ratunkowych i naprawczych