PLK SA szukają rozwiązań by zapewnić sprawne podróże

PLK SA szukają rozwiązań by zapewnić sprawne podróże

04 czerwca 2024 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły działania mające na celu eliminowanie usterek urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnych, aby zapewnić pasażerom i przewoźnikom sprawne i punktualne podróże. W tym celu zarządca infrastruktury rozpoczął audyt obiektów infrastruktury kolejowej oraz opracowuje nowe rozwiązania, by zapobiec awariom na sieci kolejowej, a w przypadku ich wystąpienia jak najszybciej je usunąć.

 

PLK SA szukają rozwiązań by zapewnić sprawne podróże
Fot. PKP PLK

 

Piotr Kubicki, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. transformacji cyfrowej przeprowadza obecnie inwentaryzację na obiektach kolejowych. Jej celem jest dokładna analiza działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemów telekomunikacyjnych i IT.

- Inwentaryzacja urządzeń pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy, aby infrastruktura kolejowa działała sprawnie i bez zakłóceń, a podróże były komfortowe dla pasażerów. Wyniki audytu będą kluczowym narzędziem do wprowadzenia nowych działań i podniesienia standardów usług kolejowych – mówi Piotr Kubicki, członek Zarządu i dyrektor ds. transformacji cyfrowej.

Cyfrowe rozwiązania na horyzoncie

Jednym z rozwiązań, jakie PLK SA planują wdrożyć, będzie cyfrowy system rejestracji i obsługi zgłoszeń awarii oraz usterek. Pracownicy PLK SA oraz firmy serwisujące skorzystają z unikalnej aplikacji do zgłaszania usterek. Planowane funkcjonalności pozwolą na ujednolicenie kanałów wymiany informacji między służbami PLK i wykonawcami umów serwisowych, co przełoży się na szybsze usuwanie awarii. Firmy serwisujące będą mogły na bieżąco śledzić postęp naprawy i efektywnie reagować na zgłoszenia. Specyfikacja oraz testowe wdrożenie systemu planowane są w najbliższych kilku miesiącach.