Regulacje Chcesz zostać egzaminatorem w ośrodku szkolenia dla maszynistów? Te informacje są dla Ciebie.

Chcesz zostać egzaminatorem w ośrodku szkolenia dla maszynistów? Te informacje są dla Ciebie.

04 czerwca 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Jeżeli chcesz zostać egzaminatorem, musisz uzyskać wpis do rejestru egzaminatorów. Po uzyskaniu wpisu możesz wykonywać pracę egzaminatora dla wszystkich ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów lub zostać zatrudnionym przez Prezesa UTK.

 

Chcesz zostać egzaminatorem w ośrodku szkolenia dla maszynistów? Te informacje są dla Ciebie.
Fot. Kurier Kolejowy

Aby uzyskać wpis do rejestru musisz spełniać m.in. takie warunki: posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, co najmniej wykształcenie średnie oraz licencję maszynisty i świadectwo maszynisty (w przypadku prowadzenia egzaminów praktycznych lub sprawdzianów wiedzy i umiejętności).

Od 1 stycznia 2023 r. każdy kandydat na egzaminatora ubiega się samodzielnie o wpis do rejestru egzaminatorów.

Egzaminator zatrudniony przez Prezesa UTK przeprowadza:

  • egzamin na licencję maszynisty,
  • część teoretyczną egzaminu na świadectwo maszynisty (test oraz egzamin na symulatorze pojazdu kolejowego) oraz
  • część praktyczną egzaminu na świadectwo maszynisty.

Egzaminator wykonujący czynności w ośrodku szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów przeprowadza:

  • sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów oraz kandydatów na maszynistów w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury lub typu pojazdu kolejowego – przed dopuszczeniem kandydata do egzaminu na świadectwo maszynisty,
  • ośrodek szkolenia deleguje również egzaminatora do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu na świadectwo maszynisty (wspólnie z drugim egzaminatorem wyznaczonym przez Prezesa UTK).

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów lub za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.

Szczegółowe warunki uzyskania wpisu do rejestru oraz lista potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie CEMM.

Do tej pory (stan na 31 maja 2024 r.) do egzaminu na licencję maszynisty przystąpiło 1 257 kandydatów, a do egzaminu na świadectwo maszynisty 99 kandydatów. Zdawalność egzaminu na licencję maszynisty wyniosła 74%. W ramach egzaminu na świadectwo maszynisty odbyły się 94 sesje egzaminu symulatorowego, z których 63% zakończyło się wynikiem pozytywnym, oraz 50 sesji egzaminu praktycznego, z których 98% zakończyło się wynikiem pozytywnym.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 22a,  22be ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym.