Współpraca z przewoźnikami na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym

Współpraca z przewoźnikami na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym

10 czerwca 2024 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły inicjatywę w zakresie zapewnienia jeszcze bezpieczniejszych i sprawniejszych podróży koleją. Przewoźnicy będą mogli zgłaszać do zarządcy infrastruktury pomysły i sugestie dot. m.in. podniesienia standardów bezpieczeństwa oraz rozwiązań mających na celu usprawnienie i poprawę jakości prowadzenia ruchu kolejowego.

 

Współpraca z przewoźnikami na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
Fot. PKP PLK

- Podjęta przez nas inicjatywa jest odpowiedzią na głos branży dot. poprawy jakości ruchu kolejowego. Przy wsparciu przewoźników podejmujemy dodatkowe działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na przejazdach oraz w zakresie usprawnienia podróży i przewozu towarów. Wspólnie szukamy obszarów do optymalizacji – podkreśla Michał Gil, członek Zarządu, dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przewoźnicy będą mogli składać do zarządcy infrastruktury pomysły mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa oraz mające wpływ na usprawnienie ruchu kolejowego. Każde zgłoszenie będzie analizowane pod kątem obowiązujących przepisów. Zarządca infrastruktury rozważy także zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach. Złożone wnioski pozwolą na wychwycenie sytuacji potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu i tym samym szybko podjąć działania naprawcze.