CTL Logistics GmbH z nowym certyfikatem bezpieczeństwa

CTL Logistics GmbH z nowym certyfikatem bezpieczeństwa

11 czerwca 2024 | Źródło: CTL Logistics
PODZIEL SIĘ

Należąca do Grupy CTL Logistics, Spółka CTL Logistics GmbH zakończyła pozytywnie proces odnowienia i aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa, który będzie obowiązywał przez okres kolejnych 5 lat począwszy od 11 czerwca 2024 r. Nowy certyfikat został wydany przez Niemiecki Federalny Urząd Transportu Kolejowego (Eisenbahn Bundesamt).

 

CTL Logistics GmbH z nowym certyfikatem bezpieczeństwa
Fot. CTL Logistics
Nowy certyfikat bezpieczeństwa obejmuje obszar Niemiec, a także uwzględnia odcinki graniczne prowadzące do stacji na terenie Polski: Rzepin, Gubin, Tuplice, Węgliniec oraz Szczecin Gumieńce. Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza, że CTL Logistics GmbH spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz jest przygotowane do dalszego świadczenia usług transportu towarowego, w tym przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Niemiec, do stacji granicznych na których pociągi są formalnie przekazywane CTL Logistics.

Tomasz Paradowski, Członek Zarządu CTL Logistics GmbH: „proces odnowienia certyfikatu bezpieczeństwa był niezwykle czasochłonny i wymagający ogromnej staranności w ocenie przydatności i aktualizacji procedur SMS zgodnie z wdrożeniem tzw. części technicznej IV – pakietu kolejowego. Wniosek o certyfikat, po konsultacjach i zgodnie z zaleceniami (ERA European Railway Agency oraz EBA Eisenbahn Bundesamt) przygotowaliśmy i złożyliśmy na 6 miesięcy przed upływem ważności aktualnie obowiązującego dokumentu. Przez te kilka miesięcy nasz zespół krok po kroku realizował harmonogram aktualizacji i zmian w procedurach, rozporządzeniach i instrukcjach wewnętrznych będąc przy tym w stałym kontakcie z audytorami EBA dokonującymi szczegółowej oceny wniosku. W zakresie działalności operacyjnej wskazaliśmy transport kolejowy, w tym przewóz towarów niebezpiecznych, czyli niejako odnawialiśmy kompetencje obowiązującego do 10 czerwca 2024 dokumentu, w starym modelu z tzw. EBL (Eisenbahn Betriebleiter). Jak tłumaczy dalej Paradowski: „nie była to jednak klasyczna receryfikacja, ponieważ Spółka dokonując istotnej aktualizacji przepisów wewnętrznych o rozszerzenie odpowiedzialności operacyjnej o tzw. odcinki do dworców granicznych na terenie PL, dokonała swoistego dostosowania systemu bezpieczeństwa do ciągle rozwijającej się działalności przewozowej. To wszystko wymagało czasu i dużego zaangażowania zespołu ale zakończyło się pozytywną decyzją urzędu nadzorczego. To niewątpliwie poszerzy nasze kompetencje jako przewoźnika na odcinkach granicznych z Niemiec do Polski, na których to systematycznie operacyjnie się umacniamy.

Krzysztof Pietrzyk, Prezes Zarządu CTL Logistics GmbH: Otrzymany certyfikat bezpieczeństwa wprowadza nas na kolejny, wyższy poziom kompetencji transgranicznych. Dzięki rozszerzeniu certyfikatu o polskie odcinki graniczne, możemy teraz oferować bardziej elastyczne w planowaniu i bezpieczne usługi transportowe między Niemcami a Polską. Dodając do tego stale rozbudowywaną flotę lokomotyw dwusystemowych dopuszczonych do eksploatacji w Polsce i w Niemczech, oraz maszynistów z uprawnieniami polsko-niemieckimi mamy wszystkie komponenty składające się na wyjątkowo dobrą ofertę rynkową”.

I dodaje: „ Dla CTL Logistics GmbH certyfikat bezpieczeństwa jest fundamentem prowadzenia działalności w zakresie transportu towarów, w tym przewozu towarów niebezpiecznych. Jego posiadanie jest przede wszystkim wymogiem prawnym ale także potwierdzeniem, że jesteśmy przewoźnikiem odpowiedzialnym, choćby ze względu na specyfikę przewożonych produktów, w tym paliw i chemii. Przewóz towarów niebezpiecznych niesie ze sobą wysokie ryzyko dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa zapewnia, że stosujemy odpowiednie środki ostrożności, procedury awaryjne i środki zaradcze, co minimalizuje ryzyko wypadków i incydentów. Prowadzimy także szkolenia dla naszych pracowników, którzy znają i stosują odpowiednie procedury, mamy wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, które identyfikują, oceniają i kontrolują ryzyka związane z transportem towarów. To pozwala na szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia i skuteczniejsze zapobieganie wypadkom. Nie bez znaczenia jest nadzór i audyty, które zapewniają ciągłe monitorowanie i doskonalenie praktyk bezpieczeństwa w firmie”.