Oczekiwania branży wobec limitu środków finansowych dostępnych w ramach konkursu intermodalnego

Oczekiwania branży wobec limitu środków finansowych dostępnych w ramach konkursu intermodalnego

12 czerwca 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

16 maja bieżącego roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogłosiło konkurs, dla przedsiębiorców z branży transportu intermodalnego, na dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - KPO. O dofinansowanie w ramach tego konkursu, wynoszące 50% wartości netto projektów mogą się ubiegać kolejowi przewoźnicy intermodalni, operatorzy terminali intermodalnych oraz operatorzy udostępniający tabor kolejowy do transportu intermodalnego. Firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 15 lipca 2024 r.

 

Oczekiwania branży wobec limitu środków finansowych dostępnych w ramach konkursu intermodalnego
Zdjęcie ilustrujące. Terminal PKP Cargo w Karsznicach. Fot. Kurier Kolejowy

 

Środki finansowe dostępne w ramach konkursu przeznaczone są na inwestycje związane z budową lub przebudową terminali intermodalnych, zakup lub modernizację urządzeń do obsługi terminali, zakup nowego lub zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego zarówno wagonów jak i lokomotyw oraz na systemy informatyczne do zarządzania transportem intermodalnym.

CUPT określił, że dofinansowanie obejmie wsparcie dla maksymalnie 8 terminali intermodalnych oraz zakup 200 sztuk taboru intermodalnego. Takie ograniczenia mają wpływ na liczbę przedsiębiorstw, które mogą uzyskać dofinansowanie. W przypadku, gdy liczba pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy te limity, nadmiarowe projekty trafią na listę rezerwową. Może to prowadzić do niewykorzystania pełnej puli środków finansowych dostępnych w ramach konkursu, wynoszącej 781,6 mln PLN.

Projekty, które pozyskają dofinansowanie w ramach konkursu muszą być zrealizowane i rozliczone finansowo do 30 czerwca 2026 r. Tak krótki termin na zrealizowanie inwestycji powoduje, że zakres inwestycji w terminale będzie ograniczony tylko i wyłącznie do zakupu i modernizacji urządzeń niezbędnych do obsługi terminali oraz wdrożenie systemów informatycznych. W podanym terminie z uwagi na uwarunkowania prawne i środowiskowe nie możliwe jest zrealizowanie inwestycji w budowę nowych terminali czy rozbudowę istniejących terminali, czyli inwestycji generujących najwyższe nakłady inwestycyjne. Sygnały z rynku mówią, że w przypadku przedsięwzięć taborowych, większość dokumentacji aplikacyjnych będzie dotyczyło zakupu wagonów intermodalnych, gdzie zakup 200 sztuk wagonów to około 90 mln PLN czyli 45 mln PLN dofinansowania przy poziomie wsparcia finansowego wynoszącym w konkursie 50% wartości netto projektów.

Ograniczenie wsparcia do 8 terminali i 200 sztuk taboru intermodalnego może nie przynieść znaczącego wpływu na rozwój rynku transportu intermodalnego w Polsce. Wsparcie to nie będzie wywierało istotnego wpływu na zwiększenie udziału transportu intermodalnego w modal-split transportu towarów w Polsce. W 2022 roku transport kolejowy stanowił jedynie 10,4% całkowitego transportu towarów, podczas gdy transport drogowy dominował z udziałem 86,8%. Tak określone limity nie będą miały znaczącego wpływu na zwiększenie pracy przewozowej, która zostanie przeniesiona z transportu drogowego na transport kolejowy. Zwiększenie udziału transportu intermodalnego jest kluczowe dla redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia presji na środowisko.

W związku z powyższym zasadne wydaje się takie zmodyfikowanie dokumentacji konkursowej, aby określone wskaźniki były wartościami minimalnymi do osiągnięcia, a ilość projektów, które mogą otrzymać wsparcie, powinna być limitowana jedynie wartością środków finansowych dostępnych w konkursie, których wysokość wynosi 781,6 mln PLN. Takie podejście pozwoliłoby na efektywniejsze wykorzystanie środków i większe wsparcie dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

Strona rządowa w nieoficjalnych rozmowach deklaruje, że w przypadku nie wyczerpaniu przez złożone i pozytywnie ocenione projekty (8 terminal i 200 sztuk taboru), ww. puli środków, kolejne projekty na liście rankingowej również otrzymają wsparcie w ramach konkursu intermodalnego. Jednak deklaracje te nie mają poparcia w zapisach dokumentacji konkursowej oraz odpowiedziach udzielanych przez CUPT przedsiębiorcom za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

Branża oczekuje, że strona rządowa w sposób jasny i oficjalny zadeklaruje, że limity te będą określone jako minimum do osiągnięcia.