Wielomilionowe inwestycje ArcelorMittal Poland w zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko

Wielomilionowe inwestycje ArcelorMittal Poland w zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko

12 czerwca 2024 | Źródło: ArcelorMittal Poland
PODZIEL SIĘ

Oddziały stalowego koncernu przez ostatnie dwie dekady przeszły szereg zmian: firma wdrażała nowe technologie, zgodnie z coraz bardziej rygorystycznymi dyrektywami Unii Europejskiej, wyłączyła z eksploatacji przestarzałe instalacje i zmieniła wiele procesów produkcyjnych na takie, które mają znacząco mniejszy wpływ na otoczenie. W ciągu 20 lat firma zainwestowała w polskie oddziały ponad 10,5 mld zł, z tego dużą część w projekty środowiskowe. Dzięki nim ArcelorMittal Poland zmniejszył emisje pyłowe o 90 proc., a dwutlenku węgla - o 42 proc. względem 2004 r.

Wielomilionowe inwestycje ArcelorMittal Poland w zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
Jeden z filtrow hybrydowych w spiekalni w hucie w Dabrowie Gorniczej Fot. ArcelorMittal Poland

 

Grupa ArcelorMittal zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Celem pośrednim dla europejskich zakładów jest redukcja emisji CO2 o 35 proc. do roku 2030 względem roku 2018. - Dekarbonizacja to olbrzymie wyzwanie dla branży w całej Europie. By zakończyło się sukcesem musi zostać spełnionych kilka warunków m.in. dostęp do taniej, zielonej energii, po konkurencyjnych cenach. Wiemy, że transformacja będzie długotrwałym procesem, dlatego już w ramach naszych obecnych procesów produkcyjnych intensywnie pracujemy nad ograniczeniem naszego wpływu na środowisko – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland.

Więcej (inwestycji) znaczy mniej (emisji)

W ostatnich latach, w samej tylko Dąbrowie Górniczej firma zainwestowała w ochronę środowiska aż 700 mln zł - w stalowni wydajność systemu odpylania zwiększyła się trzykrotnie, spiekalnia zmniejszyła emisję pyłu z dwóch taśm ponadsześciokrotnie, a elektrociepłownia ograniczyła emisję pyłów o ponad 86 proc., tlenków azotu o 35 proc., a dwutlenków siarki o 66 proc. W Sosnowcu z kolei dzięki modernizacji elektrociepłowni oraz budowie instalacji odsiarczania i odpylania spalin spółka zredukowała emisję pyłu i dwutlenku siarki.

Konsekwentna redukcja emisji pyłowych czy gazowych to nie jedyne działania ArcelorMittal Poland zmniejszające wpływ koncernu w Polsce na środowisko. Firma dba również o hermetyzowanie np. instalacji koksowni, dużą wagę przykłada do zmniejszania hałasu emitowanego przez niektóre linie czy instalacje. Zmiany dotyczą też procesów produkcyjnych, z których firma eliminuje przestarzałe technologie. Warta ponad 205 mln zł modernizacja wydziału węglopochodnych w Zdzieszowicach zakończona w 2017 r. pozwoliła np. na wyłączenie wytwórni kwasu siarkowego i zastąpienie amoniakalni hermetyczną płuczką.

 

Wydział  węglopochodnych w Zdzieszowicach. Fot. ArcelorMittal Poland

 

- Troska o środowisko to dla nas nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa i unijnych dyrektyw, ale przede wszystkim z odpowiedzialności za nasze rodziny, sąsiadów i kolejne pokolenia - informuje Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. - Oczywiście na ograniczenie naszego oddziaływania na przestrzeni tych dwóch dekad miały wpływ też zmiany w koncepcji przemysłowej naszych zakładów, np. w krakowskiej hucie, gdzie dziś pracują dwa zakłady przetwórcze: najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz walcownia zimna z linią ocynkowania i malowania blachy, w które wciąż inwestujemy. Obecna wartość projektów to niemal 100 mln zł - dodaje.

Dobra współpraca napędza technologiczne zmiany

Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach (Łukasiewicz - GIT), wcześniej Instytut Metalurgii Żelaza (IMŻ) od wielu lat wspiera swoją wiedzą zmiany w procesach produkcyjnych, uczestnicząc w opracowaniu innowacyjnych niskoemisyjnych technologii w oddziałach firmy. Instytut był wykonawcą prac badawczo-rozwojowych w projekcie dotyczącym opracowania przełomowej technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego. - Intensywne działania ArcelorMittal Poland nakierowane na zmniejszanie oddziaływania na środowisko pozwoliły na wdrażanie tzw. Najlepszych Dostępnych Technik BAT w obszarze surowcowym. Przykładem może być wykorzystanie drobnoziarnistych paliw w procesie wielkopiecowym, odzysk ciepła odpadowego czy zastosowanie filtrów hybrydowych w spiekalni rud - mówi dr hab. inż. Marian Niesler z Łukasiewicz - GIT.

 

Walcownia zimna ArcelorMittal Poland w Krakowie. ArcelorMittal Poland.

 

ArcelorMittal Poland współpracuje także z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. - Prowadzone przez instytut pomiary i monitoring na terenie obiektów firmy oraz w obszarze ich oddziaływania wykazują istotne zmiany w skali i zasięgu oddziaływania instalacji. ArcelorMittal Poland jest stałym parterem Instytutu, który wspiera rozwój nowych technologii i metod badania wpływu obiektów przemysłowych na środowisko – stwierdza dr inż. Krzysztof Klejnowski, kierownik Zakładu Ochrony Powietrza IPIŚ PAN w Zabrzu.

- Naszej generacji przyszło być sprawcami najszybszego skoku rozwojowego Polski w jej ponad 1000-letniej historii - jednym z kluczowych kół zamachowych tego skoku było hutnictwo, a tu największą rolę zdecydowanie odegrał ArcelorMittal Poland. Upłynęło już 20 lat: lat trudnych, pełnych wyzwań, jak chociażby kryzys 2008 r., a jednocześnie lat, które zostały doskonale wykorzystane przez tę firmę. Najlepszym tego świadectwem jest choćby ogrom funduszy zainwestowanych w najnowsze instalacje i procesy, w tym związane z ochroną środowiska i klimatu - podsumowuje Mirosław Motyka, prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.