Grupa FS odnotowała silny wzrost w pierwszym kwartale 2024 r.

Grupa FS odnotowała silny wzrost w pierwszym kwartale 2024 r.

13 czerwca 2024 | Źródło: FS Group /zukunft / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Włoska spółka kolejowa FS Group osiągnęła imponujące wyniki w pierwszym kwartale 2024 roku. Dochód operacyjny wzrósł do ponad 4 mld euro, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Firma zainwestowała również ponad 3 miliardy euro, co stanowi wzrost o 49%. W ramach strategii ekspansji zatrudniono około 3000 nowych pracowników.

 

Grupa FS odnotowała silny wzrost w pierwszym kwartale 2024 r.
Fot. FS Group

Dochód operacyjny Grupy FS wyniósł 4,085 mld EUR w pierwszym kwartale 2024 r., co oznacza wzrost o 820 mln EUR w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. Wzrost ten wynikał głównie z pozytywnego wzrostu w obszarze centrum pasażerskiego i centrum miejskiego. Wzrost ten wynikał głównie z dodatniego wzrostu w hubie pasażerskim i hubie miejskim. W hubie pasażerskim wszystkie jednostki biznesowe przyczyniły się do silnego ożywienia liczby pasażerów, szczególnie w segmencie kolei dużych prędkości. Urban Hub również odnotował pozytywne wyniki ze względu na zakończenie sprzedaży wycofanych z eksploatacji stacji Milano Farini i San Cristoforo.

EBITDA Grupy FS wzrosła o 19% do 392 mln euro w pierwszym kwartale 2024 roku. Wynika to głównie z dynamicznego wzrostu sprzedaży we wszystkich obszarach biznesowych. Jednocześnie inwestycje techniczne spółki przekroczyły poziom 3 mld euro, co stanowi wzrost o 49% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku. Inwestycje te zostały skierowane głównie na infrastrukturę kolejową i drogową, w tym duże projekty, takie jak linia dużych prędkości Turyn-Mediolan-Neapol i linia Neapol-Bari.

Pozycja finansowa netto Grupy FS wzrosła do 11,7 mld euro, co oznacza wzrost o 480 mln euro od grudnia 2023 roku. Wzrost ten wynika ze zwiększonego wykorzystania finansowania krótkoterminowego w celu wsparcia cyklu inwestycyjnego. Ponadto zatrudnienie w firmie wzrosło z 92 446 do 93 900 w pierwszym kwartale 2024 r., dzięki zatrudnieniu około 3000 nowych pracowników. Nowi pracownicy są częścią zmiany pokoleniowej w Grupie FS.

Pozytywny rozwój przychodów operacyjnych i inwestycji pokazuje kluczową rolę FS Group we wspieraniu krajowego systemu przemysłowego. Dzięki znaczącym inwestycjom technicznym i wzmocnionej pozycji finansowej firma z powodzeniem kontynuuje swoją strategię ekspansji i wnosi znaczący wkład w modernizację infrastruktury transportowej we Włoszech.