Rewizja środków z KPO zwiększa szanse na nowy tabor

Rewizja środków z KPO zwiększa szanse na nowy tabor

14 czerwca 2024 | Źródło: Polregio / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zwiększyło przydział funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla wszystkich 10 projektów złożonych przez POLREGIO S.A. W związku z I rewizją KPO zwiększono kwotę wsparcia z 26,42% do 41%. Zmiana ta może ułatwić realizację strategicznego zadania, które stoi przed przewoźnikiem – wymianę taboru, w tym części ze 148 najbardziej wysłużonych jednostek EN57.

 

Rewizja środków z KPO zwiększa szanse na nowy tabor
Fot. Polregio

Od redakcji

W 2023 roku POLREGIO złożyło łącznie 10 wniosków w konkursie organizowanym przez CUPT na 98 pojazdów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wnioski objęły wymianę taboru w województwach wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim i dolnośląskim. Z początkiem 2024 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło, że pozytywnie rozpatrzyło wszystkie 10 wniosków POLREGIO o przydział funduszy. Niestety, alokacja środków obejmująca dofinansowanie, okazała się znacznie niższa niż pierwotne założenia programu i wyniosła 26 % wartości inwestycji. W związku z pierwszą rewizją KPO – CUPT zwiększyło kwotę wsparcia do 41%, co oznacza, że POLREGIO może otrzymać łącznie blisko 1,29 mld zł. Niemniej jednak należy podkreślić, że kluczowym aspektem dla pomyślnej realizacji zakupu taboru pozostaje realność terminu dostarczenia pojazdów w ramach podstawowych wymogów KPO. Brak decyzji w sprawie wydłużenia czasu dostarczenia pojazdów o co najmniej 2 lata może zaprzepaścić szanse przewoźników, w tym POLREGIO S.A., na dostawę jednostek.

– Wymiana taboru w najbliższych latach to cel nadrzędny POLREGIO S.A. Zwiększenie kwoty wsparcia dla zgłoszonych projektów powiększa nieznacznie szansę na realizację zakupu wszystkich 98 EZT, co pozwoliłoby zrealizować oczekiwania pasażerów, a tym samym poprawić standard i zwiększyć komfort podróży koleją regionalną. Jednak ostateczna decyzja będzie jednak należała do organizatorów przewozów, ponieważ to od ich decyzji, w tym w szczególności możliwości zwiększenia budżetów województw, zależy, czy Spółka pozyska ten tabor – tłumaczy Marcin L. Mróz, p.o. Prezesa Zarządu POLREGIO S.A.

POLREGIO S.A. stoi u progu największego od ponad 20 lat programu wymiany taboru regionalnego i potrzebuje w tym zakresie, w zależności od pozyskanych sposobów dofinansowania, co najmniej 200 do 250 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka zakłada, że pozyskanie środków pomocowych na zakup taboru będzie mogło pochodzić oprócz KPO, również z programów, takich jak:  FEnIKS, Fundusze Europejskie dla Regionów, a także z funduszy celowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz komercyjnych instrumentów dłużnych i środków własnych przewoźnika.