Transport odpadów dla FCC Austria: przekształcanie odpadów w energię

Transport odpadów dla FCC Austria: przekształcanie odpadów w energię

17 czerwca 2024 | Źródło: ÖBB Rail Cargo Group/Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Prędzej czy później nasze odpady domowe są odbierane przez firmę zajmującą się wywozem śmieci. Następnie do gry wkraczają firmy zajmujące się gospodarką odpadami, takie jak FCC Austria Abfall Service AG. Zajmują się one procesem przekształcania odpadów w energię elektryczną i ogrzewanie miejskie, które utrzymuje ciepło w naszych domach. ÖBB Rail Cargo Group (RCG) jest odpowiedzialna za transport tych odpadów - multimodalnie od drzwi do drzwi.

 

Transport odpadów dla FCC Austria: przekształcanie odpadów w energię
Fot. Rail Cargo Group

Od 2004 r. partnerstwo między FCC Austria i RCG udowadnia, jak zrównoważona utylizacja odpadów i wydajna kompleksowa logistyka mogą iść w parze: w końcu oszczędność około 400 ton emisji CO2 rocznie mówi sama za siebie. Sercem tej historii sukcesu jest transport odpadów komunalnych do spalenia. Każdego roku RCG transportuje ponad 70 000 ton odpadów dla FCC Austria, z czego prawie 19 000 ton pochodzi z samego Abfallverband Tirol West w Roppen. Odpady te są transportowane przez cały kraj do Zistersdorf w Dolnej Austrii w celu zrównoważonego spalania. W ten sposób produkowana jest energia elektryczna dla 20 000 gospodarstw domowych rocznie.

Wydajne kompleksowe rozwiązanie logistyczne

RCG obsługuje cały łańcuch dostaw - od drzwi do drzwi.

Ciężarówki transportują odpady z Roppen do stacji w Ötztal/Imst w Tyrolu, oddalonej o około sześć kilometrów. Odpady są następnie transportowane koleją wzdłuż głównej trasy przez Austrię do bocznicy przemysłowej w Zisterstorf (Dolna Austria), gdzie są rozładowywane przez ciężarówkę MOBILER w zakładzie recyklingu.

Rozwiązanie multimodalne obejmuje główny etap zrównoważonym transportem kolejowym, pojedynczy ładunek wagonowy (SWL) i ostatnią milę przy użyciu innowacyjnej logistyki MOBILER, a także zapewnienie niezbędnego sprzętu. Obejmuje to specjalnie wyprodukowane 30-stopowe kontenery do przewozu luzem, opracowane we współpracy z FCC Austria, w celu zwiększenia ładowności i umożliwienia zrównoważonego transportu jeszcze większej ilości odpadów komunalnych. W transporcie jednowagonowym (SWL) cztery takie kontenery są przewożone na każdym ośmioosiowym wagonie.

Partnerstwo, które wyznacza standardy

FCC Austria i RCG cieszą się opartym na zaufaniu, zorientowanym na rozwiązania partnerstwem od 20 lat. Jej sukces opiera się nie tylko na dostosowanych do potrzeb rozwiązaniach logistycznych, ale także na ciągłym dialogu. Celem zawsze było wspólne znajdowanie rozwiązań, wzajemne doskonalenie się i ostatecznie czerpanie korzyści jako partnerzy. To dowód na to, że możliwe jest pogodzenie celów biznesowych z ochroną naszej planety, przy jednoczesnym wyznaczaniu nowych standardów w branży gospodarki odpadami i logistyki.

O FCC

FCC Austria Abfall Service AG to austriacka firma zajmująca się gospodarką odpadami z siedzibą w Himbergu, która zapewnia zarządzanie zasobami i usługi obywatelskie gminom, firmom przemysłowym, handlowym i detalicznym, a także osobom prywatnym. FCC wygrało przetarg na transport odpadów w oparciu o koncepcję zrównoważonej kolei. Transport jest również zgodny ze zmienioną ustawą o gospodarce odpadami, która stanowi, że odpady muszą być transportowane koleją na odległość 200 kilometrów lub więcej.