USAID poprawia wydajność operacji przeładunkowych na kolejowych przejściach granicznych Ukrainy

USAID poprawia wydajność operacji przeładunkowych na kolejowych przejściach granicznych Ukrainy

18 czerwca 2024 | Źródło: USAID / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

USAID, za pośrednictwem programu Economic Resilience Activity (ERA), dostarcza 20 podnośników do kolejowego przejścia granicznego (BCP) obsługiwanego przez Koleje Ukraińskie (UZ) w obwodzie lwowskim na granicy Ukrainy z Polską.  

 

USAID poprawia wydajność operacji przeładunkowych na kolejowych przejściach granicznych Ukrainy
Fot.USAID/Kurier Kolejowy
Podnośniki do wymiany wózków są wykorzystywane do efektywnej wymiany wózków kołowych w celu przemieszczania pociągów i wagonów z szerszych rozstawów (1520 mm) używanych na Ukrainie do standardowych rozstawów (1435 mm) używanych w Europie i odwrotnie.

Korzystanie z tych nowych podnośników przyczyni się do bardziej precyzyjnego przestawiania wagonów kolejowych, a ostatecznie do zwiększenia wydajności kolejowego transportu towarowego między Ukrainą a Unią Europejską. Zwiększy również zdolność przeładunkową o 40 wagonów dziennie. 

Na początku czerwca wykonawca USAID ERA zainstalował pierwsze trzy z czterech zestawów, z których każdy może podnosić wagony o wadze ponad 100 ton, na kolejowym przejściu granicznym w obwodzie lwowskim. Pozostałe dwa zestawy mają zostać zainstalowane na początku lipca.   

W lutym 2024 r. USAID ERA wsparła również instalację 12 podnośników do wymiany wózków na kolejowym przejściu granicznym w obwodzie czerniowieckim, na granicy ukraińsko-rumuńskiej, w celu usprawnienia operacji kolejowych.  

 Trwające modernizacje na kolejowych przejściach granicznych wspólnie przyczynią się do stworzenia solidniejszej i wydajniejszej sieci transportowej, wspierając handel i wzrost gospodarczy na Ukrainie. 

W latach 2023-2026 USAID, poprzez Economic Resilience Activity (ERA), przeznacza 115 milionów dolarów na wsparcie rządu Ukrainy, w tym Ministerstwa ds. Społeczności, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy (Ministerstwo Odbudowy), Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy (Agencja Odbudowy), Państwowej Służby Celnej i Kolei Ukraińskich (UZ), w celu modernizacji 42 ukraińskich przejść granicznych (BCP).     

 

USAID (United States Agency for International Development) to amerykańska agencja rządowa odpowiedzialna za zarządzanie amerykańską pomocą zagraniczną. Powstała w 1961 roku, jej misją jest wspieranie globalnego rozwoju oraz pomoc humanitarna w różnych regionach świata. USAID realizuje programy związane z ochroną zdrowia, edukacją, rolnictwem, ochroną środowiska, handlem, demokracją i zarządzaniem, a także pomocą w sytuacjach kryzysowych.

USAID działa na rzecz poprawy jakości życia ludzi w krajach rozwijających się poprzez różnorodne inicjatywy i projekty, współpracując z lokalnymi rządami, organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodowymi partnerami. Celem agencji jest promowanie stabilności, dobrobytu i pokoju na świecie poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju i eliminowanie ubóstwa.