PKP CARGO S.A. z certyfikatem bezpieczeństwa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA)

PKP CARGO S.A. z certyfikatem bezpieczeństwa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA)

19 czerwca 2024 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

PKP CARGO S.A. otrzymało certyfikat bezpieczeństwa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), który pozwala na prowadzenie działalności przewozowej na terenie Polski i siedmiu innych państw UE.

 

PKP CARGO S.A. z certyfikatem bezpieczeństwa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA)
Fot. Kurier Kolejowy
Jeden przewoźnik, jeden certyfikat obejmujący osiem państw Unii Europejskiej - taki zakres obejmuje wydany 14 czerwca br. nowy Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa dla PKP CARGO S.A. Spółka starła się o jego uzyskanie wraz z wejściem w życie przepisów tzw. IV pakietu kolejowego, gdzie Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa zastąpił dotychczasowe certyfikaty bezpieczeństwa w części A i B. Dokument ten potwierdza zdolność do bezpiecznej realizacji przewozów, zgodnie z nowymi wymaganiami i standardami dla systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), wynikającymi z rozporządzenia Komisji UE 2018/762.

W przypadku PKP CARGO S.A., Agencja Kolejowa UE, będąca organem certyfikującym, miała do czynienia z wyjątkowym w całej swojej dotychczasowej historii wnioskiem operatora towarowego, obejmującym aż 8 państw członkowskich UE: Polskę, Niemcy, Niderlandy, Czechy, Słowację, Austrię, Litwę oraz Włochy. Dlatego cała procedura, która rozpoczęła się 30 listopada 2023 roku, trwała aż ponad pół roku.

- Sukces, jakim jest pozytywna weryfikacja ze strony Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, stanowi potwierdzenie, iż uregulowania i procedury stosowane w PKP CARGO S.A. zapewniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w ramach prowadzonej działalności przewozowej na terenie UE– podkreśla dr Marcin Wojewódka, p.o. Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

 

 

- Jednocześnie jest to istotny impuls rozwojowy dla czołowego przewoźnika towarowego w UE, zaś zakres certyfikatu potwierdza międzynarodowe zdolności i ambicje Spółki. Pozwala to nam pozytywnie patrzeć na dalszą ekspansję naszej działalności na europejskim rynku przewozu towarów koleją – dodaje Monika Starecka, p.o. Członek Zarządu PKP CARGO ds. Finansowych.