Zmodyfikowana trasa odcinka Rail Baltica z Kowna do granicy z Polską została zatwierdzona

Zmodyfikowana trasa odcinka Rail Baltica z Kowna do granicy z Polską została zatwierdzona

19 czerwca 2024 | Źródło: Rail Baltica /Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W środę 12 czerwca 2024 r. rząd Litwy zatwierdził plan budowy infrastruktury dla odcinka Rail Baltica od Jiesia (Kowno) do granicy z Polską. Podjęto również decyzję o rozpoczęciu procedur nabywania gruntów na potrzeby publiczne.

 

Zmodyfikowana trasa odcinka Rail Baltica z Kowna do granicy z Polską została zatwierdzona
Fot. Rail Baltica

 

"Połączenie Rail Baltica z Polską jest jedną z najważniejszych części projektu, ponieważ planuje się, że pierwsze szybkie pociągi na nowo wybudowanej linii kolejowej wyruszą w kierunku Polski. Nowoczesna, wysokiej jakości infrastruktura transportowa zapewni nowe, szybsze połączenie kolejowe z Europą Zachodnią. W dzisiejszym kontekście geopolitycznym jest to kluczowy warunek wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego całego regionu" - powiedział Marius Skuodis, litewski minister transportu i komunikacji.

"Linia szybkiej kolei Rail Baltica skróci czas podróży z Kowna do Polski. Jest to również ważne, ponieważ zatwierdzenie specjalnego planu spowoduje powstanie dwutorowej linii kolejowej, co w dłuższej perspektywie zagwarantuje większą przepustowość i wydajność transportu" - powiedział Vytis Žalimas, dyrektor generalny LTG Infra.

Nowa dwutorowa europejska linia kolejowa z Jiesia (Kowno) do granicy z Polską zostanie zbudowana zgodnie z tzw. alternatywą 6A, która została zatwierdzona w 2022 r. po intensywnych dyskusjach ze społeczeństwem i jest najkrótszą opcją, a także najbardziej oddaloną od obszarów miejskich.

 

Rail Baltica, planowany przebieg linii kolejowej na odcinku Kowno - Jiesia  granica Polski.
Źródło: Rail Baltica

 

Linia kolejowa ma zostać zbudowana na nowych obszarach, począwszy od stacji Jiesia, omijając Mariampol i Kalwarię, oddalając się od Kazlų Rūda i, tam gdzie jest to technicznie możliwe, wykorzystując odcinki istniejącej kolei europejskiej. Odcinek ten będzie nadal wykorzystywany do regionalnych usług pasażerskich i mobilności wojskowej. Już teraz kursują nim pociągi towarowe między terminalem intermodalnym w Kownie a Europą Zachodnią.

Na odcinku od Kowna do granicy polsko-litewskiej planuje się budowę około 115 nowych obiektów niezbędnych dla przyszłej infrastruktury kolejowej - tuneli, mostów, wiaduktów, przejść dla zwierząt i przepustów.

Stacje regionalne planowane są w Mariampolu, Šeštokai i Kazlų Rūda, które zostaną połączone z główną linią połączeniami regionalnymi.

 

Do publicznej wiadomości podano również zmienione rozwiązania dla odcinka Rail Baltica Kowno-Wilno.

Mieszkańcy, społeczności, powiązane organizacje i przedstawiciele biznesu z Wilna, Kowna, Elektrėnai, Jonavy, Kaišiadorys, Trok i sąsiednich obszarów zostli zaproszeni do udziału w procesie planowania przestrzennego i składania do 9 sierpnia uzasadnionych propozycji do planu przebiegu odcinka Kowno - Wilno .

"Jednym z głównych celów Rail Baltica jest jak najszybsza integracja stolic państw bałtyckich z europejską siecią kolejową. Połączenie z Wilnem niewątpliwie zwiększa wartość dodaną projektu i jest ważne dla całego regionu, dlatego mamy nadzieję, że ulepszone rozwiązania oparte na otrzymanych propozycjach pozwolą nam iść naprzód i lepiej spełniać oczekiwania społeczeństwa" - powiedział Mindaugas Tarnauskas, wiceminister transportu i komunikacji Litwy.

 

Wizualizacja: Rail Baltica

 

Opracowanie specjalnego dokumentu planowania terytorialnego dla odcinka Kowno-Wilno miało na celu znalezienie najbardziej akceptowalnych rozwiązań dla poszczególnych społeczności i gmin, na które przyszła linia kolejowa będzie miała największy wpływ, poprzez szczegółową analizę 215 publicznych propozycji dotyczących dostosowania trasy autostrad i linii kolejowej, wykupu części działek i innych kwestii. Biorąc pod uwagę zarówno interesy społeczności, jak i niezbędne standardy techniczne dla kolei dużych prędkości o europejskim rozstawie torów, uwzględniono połowę propozycji (109), podczas gdy kolejne 45 zostało uwzględnionych częściowo.

Według Vytisa Žalimasa, dyrektora generalnego LTG Infra, zaplanowano więcej dwupoziomowych przejść i przejazdów kolejowych, zmieniono rozwiązania dotyczące dostępu do działek i dostosowano linię kolejową w Rykantai.

"Wiele propozycji zostało uwzględnionych tam, gdzie było to możliwe. Samorządy i obywatele najlepiej znają trasy transportowe, które mają dla nich największe znaczenie, dlatego zaangażowanie społeczeństwa jest niezbędne. Wprowadzanie infrastruktury do obszarów zurbanizowanych jest zawsze trudniejsze. Proces ten musi być otwarty, pewny i uwzględniać interesy i pojawiające się potrzeby lokalnych mieszkańców i przedsiębiorstw", powiedział Žalimas.

 

Wizualizacja pojazdu. Źródło: Rail Baltica

 

Nowa europejska linia kolejowa ma przebiegać z Wilna przez Paneriai, Lentvaris, na północ od Vievis, na północ od Kaišiadorys i dotrzeć do Kowna. Planowane są również połączenia z terminalem intermodalnym w Wilnie, lotniskami w Wilnie i Kownie, stacją regionalną Lentvaris oraz połączenia regionalne ze stacjami regionalnymi Vievis i Kaišiadorys. Główna linia będzie miała 95 km długości, a całkowita długość wraz z dodatkowymi połączeniami wyniesie 156 km.

Po wybudowaniu Rail Baltica podróż pociągiem bez międzylądowania z Wilna do Kowna zajmie około 38 minut.

Optymalny wariant trasy kolejowej Kowno-Wilno został przyjęty pod koniec 2021 r., kiedy to zdecydowano, że tzw. wariant północny S5 najlepiej odpowiada potrzebom wszystkich zainteresowanych stron. Plan rozwoju infrastruktury inżynieryjnej dla projektu Rail Baltica linia kolejowa Kowno-Wilno jest przygotowywany przez partnerów joint venture Sweco Lietuva UAB (partner odpowiedzialny) i DB Engineering & Consulting GmbH.

Rail Baltica to największy projekt infrastruktury kolejowej w historii krajów bałtyckich, w ramach którego powstanie zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa o europejskim standardzie, łącząca Warszawę, Kowno, Wilno, Poniewież, Rygę, Pern i Tallin. Łączna długość linii kolejowej Rail Baltica w krajach bałtyckich wynosi 870 km: na Litwie - 392 km, na Łotwie - 265 km, w Estonii - 213 km.