CFR ogłosił przetarg na modernizację infrastruktury o wartości 4,87 mld lei (około 1,04 mld USD)

CFR ogłosił przetarg na modernizację infrastruktury o wartości 4,87 mld lei (około 1,04 mld USD)

24 czerwca 2024 | Źródło: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Rumuński zarządca infrastruktury kolejowej - Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (Krajowe Linie Kolejowe "CFR" SA) ogłosił przetarg na usługi projektowe i wykonawcze w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinkach LOT 4 DROBETA TURNU SEVERIN - BILE HERCULANE oraz LOT 5 BILE HERCULANE - PO POARTA, związanych z głównym celem inwestycyjnym modernizacji linii kolejowej CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN - CARANSEBEȘ. Oferty należy składać do 29 lipca 2024 roku. Szacunkowa wartość obu umów (projekt i wykonanie) wynosi 4,87 mld lei ( (około 1,04 mld USD) netto, a finansowanie zapewnia Program Transportowy (PT) 2021-2027

CFR ogłosił przetarg na modernizację infrastruktury o wartości 4,87 mld lei (około 1,04 mld USD)
Fot. Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA

 

Zamówienie publiczne na LOTY 4 i 5 przewiduje zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych na trasie o długości około 74,25 km całkowitej długości odcinka, jak poniżej:

 • LOT 4: DROBETA TURNU SEVERIN - BILE HERCULANE, km 362+632 - km 404+250 (41,618 km). Szacunkowa wartość finansowa wynosi 2 440 603 512,56 lei bez VAT.
 • LOT 5: BILE HERCULANE - PO POARTA, km 404+250 - km 436+887 (32,637 km). Szacunkowa wartość finansowa wynosi 2 433 707 400,51 lei bez VAT

Zgodnie z informacją opublikowaną przez CFR S.A. okres realizacji przedmiotowych zadań wynosi 72 miesiące, z czego 12 miesięcy na projektowanie i 60 miesięcy na wykonanie na Lot 4, odpowiednio 60 miesięcy, z czego 12 miesięcy na projektowanie i 48 miesięcy na wykonanie na Lot 5.

Celem realizacji projektu: Modrnizacja Linii Kolejowej KRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN - CARANSEBEȘ (225,287 km) jest:

 • poprawa infrastruktury w celu zwiększenia prędkości jazdy do 120 km/h i 160 km/h;
 • modernizacja instalacji elektrycznych na całej długości odcinka (25 kV);
 • zwiększenie przepustowości tranzytowej;
 • zapewnienie interoperacyjności poprzez wdrożenie TSI, w szczególności w zakresie nacisku na oś (22,5 tony), skrajni ładunkowej (C), długości linii na stacjach i przystankach, udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
 • modernizacja stacji i przystanków komunikacyjnych;
 • modernizacja mostów, kładek dla pieszych
 • przebudowa/modernizacja budynków stacji pasażerskich, w tym budowa kładek dla pieszych i/lub tuneli dla pieszych, podniesienie poziomu peronów, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi;
 • instalacja paneli dźwiękochłonnych i/lub alternatywnych rozwiązań w zakresie redukcji hałasu;
 • nowe instalacje elektronicznych centrów sterowania na stacjach i wprowadzenie systemu bezpieczeństwa ERTMS (ETCS poziom 2 + GSM-R);
 • zmniejszenie maksymalnego nachylenia na odcinkach, na których przekracza ono 18 ‰.

 

Źródło:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz dokumentacja przetargowa dostępne są w Elektronicznym Systemie Zamówień Publicznych (SEAP) pod adresem

www.e-licitatie.ro. Termin składania ofert upływa 29 lipca 2024 roku.

W maju CFR rozpoczęło procedury zamówień publicznych na LOTY 3 i 6, których termin składania ofert upływa 1 lipca 2024 r., a łączna szacunkowa wartość kontraktów wynosi 7,35 mld lei bez VAT.

Krajowe Linie Kolejowe "CFR" SA - spółka zarządzająca publiczną infrastrukturą kolejową - prowadzi działalność w interesie publicznym i przyczynia się do swobodnego przepływu osób, towarów i towarów w kraju i za granicą, w warunkach przyjaznych dla środowiska, wydajnych i bezpiecznych.