Spotkanie z przedstawicielkami Komisji Europejskiej

Spotkanie z przedstawicielkami Komisji Europejskiej

25 czerwca 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra spotkał się z przedstawicielkami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej. Spotkanie dotyczyło ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym. Reprezentantki DG MOVE poznały również sposób funkcjonowania Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

 

Spotkanie z przedstawicielkami Komisji Europejskiej
Fot. Urząd Transportu Kolejowego

Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra spotkał się z Elisabeth Kotthaus, kierowniczką Wydziału spraw społecznych, praw pasażerów i równości szans w Departamencie Inwestycji, Innowacji i Zrównoważonego Transportu Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej oraz Elżbietą Laplatte z tego samego Wydziału DG MOVE. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym oraz działań realizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w tym obszarze. Podsumowano pierwszy rok stosowania przekształconej wersji unijnego rozporządzenia 2021/782 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, które obowiązuje od 7 czerwca 2023 r.

„Jednym z praw pasażerów jest prawo do odpowiedniej jakości usług. Obserwujemy, że w Polsce wzrasta nie tylko liczba przewożonych pasażerów, ale również jakość usług. Prawa pasażerów podlegają ochronie, którą kształtują m.in. przepisy prawa Unii Europejskiej. Możliwość dyskusji i roboczej współpracy z Komisją Europejską pozwala podzielić się naszymi wątpliwościami w zakresie stosowania tych przepisów oraz przedstawić doświadczenia Prezesa UTK jako krajowego organu nadzoru w tym obszarze” – stwierdził w trakcie spotkania dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Omówiono także podejmowane inicjatywy na rzecz rozwoju rynku pasażerskich przewozów kolejowych oraz projekty realizowane przez UTK. Przedstawiono również doświadczenia Rzecznika Praw Pasażera Kolei, który działa przy Prezesie UTK.

W ramach wizyty w UTK przedstawicielki Komisji Europejskiej miały również okazję zapoznać się z działaniem Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które powstało dzięki współfinansowaniu z Funduszy Europejskich.