Sfinansowane przez UE skanery zwiększają przepustowość na granicy węgiersko-ukraińskiej

Sfinansowane przez UE skanery zwiększają przepustowość na granicy węgiersko-ukraińskiej

28 czerwca 2024 | Źródło: Komisja Europejska / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Nowy, sfinansowany przez UE mobilny skaner ładunków został dostarczony 25 czerwca 2024 roku na przejście graniczne w Chopie na granicy węgiersko-ukraińskiej w celu usprawnienia przepływu towarów. Darowizna o wartości około 2,5 miliona euro jest częścią Korytarza Solidarności UE-Ukraina, inicjatywy mającej na celu ustanowienie nowych i ulepszonych szlaków transportowych w odpowiedzi na nielegalną, pełno skalową inwazję Rosji na Ukrainę.

 

Sfinansowane przez UE skanery zwiększają przepustowość na granicy węgiersko-ukraińskiej
Fot. Komisja Europejska

 

Korytarze Solidarności, ustanowione w maju 2022 r. w celu ominięcia rosyjskiej blokady zwykłych szlaków transportowych Ukrainy, umożliwiają Ukrainie i Mołdawii eksport towarów na rynki światowe za pośrednictwem UE, zapewniając jednocześnie, że kluczowy import dotrze na Ukrainę. W tych ramach Komisja Europejska wraz z władzami i partnerami w UE, na Ukrainie i w Mołdawii współpracują w celu określenia sposobów usunięcia wąskich gardeł administracyjnych i infrastrukturalnych. Kluczowe priorytety obejmują poprawę zarządzania ruchem i procedur granicznych oraz wspieranie inwestycji w infrastrukturę i sprzęt logistyczny, taki jak mobilne skanery.

Skanery rentgenowskie mają kluczowe znaczenie dla operacji celnych, ponieważ umożliwiają nieinwazyjną kontrolę towarów. Nowy skaner umożliwi funkcjonariuszom celnym szybką i skuteczną kontrolę ładunku, wykrywając nielegalne lub zabronione przedmioty w ciągu kilku minut, jednocześnie ułatwiając płynny przepływ legalnego handlu. Przyspieszy to kontrole graniczne, ale także zwiększy dokładność inspekcji, jednocześnie zapobiegając potencjalnym uszkodzeniom towarów poprzez zmniejszenie potrzeby fizycznych kontroli.

Darowizna jest częścią działań projektu EU4IBM-Resilience, finansowanego przez UE i realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD). Aby zapewnić efektywne wykorzystanie skanera, projekt zorganizuje również specjalistyczne programy szkoleniowe dla funkcjonariuszy celnych. Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości, do stycznia 2025 r. zostaną dostarczone dwa kolejne systemy skanowania. Dodatkowo, projekt pracuje nad zapewnieniem nieprzerwanego zasilania dla stacjonarnych skanerów znajdujących się na innych przejściach granicznych, aby zapewnić ich działanie w sytuacjach niestabilnego zasilania i przerw w dostawie prądu.

Adina Vălean, komisarz ds. transportu, powiedziała: "Przyspieszenie procedur granicznych oznacza krótszy czas oczekiwania dla kierowców ciężarówek, szybszą logistykę dla przedsiębiorstw po obu stronach granicy i skuteczniejsze działania dla organów kontroli granicznej. Ten nowy skaner jest jednym z wielu przykładów na to, jak pasy solidarności pomagają utrzymać naszą wymianę handlową z Ukrainą - z korzyścią dla obu gospodarek. W dłuższej perspektywie pracujemy również nad większymi inwestycjami infrastrukturalnymi za pośrednictwem naszego instrumentu "Łącząc Europę", który zintegruje systemy transportowe Ukrainy i Mołdawii z unijną siecią TEN-T".

Do tej pory Korytarze Solidarności pomogły Ukrainie wyeksportować ponad 140 milionów ton towarów, takich jak zboże, rudy i stal, oraz zaimportować prawie 55 milionów ton podstawowych towarów, w tym paliwa, pojazdów, nawozów, a także pomocy wojskowej i humanitarnej. Korytarze Solidarności przebiegają przez region Dunaju, Polskę, kraje bałtyckie i region Adriatyku za pośrednictwem kolei, dróg i śródlądowych dróg wodnych. Korytarze te uzupełniają ukraiński korytarz czarnomorski utworzony jesienią 2023 roku.