Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego z okazji budowy linii między Linz i Marchtrenk

Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego z okazji budowy linii między Linz i Marchtrenk

04 lipca 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy / ÖBB
PODZIEL SIĘ

Cztery tory to więcej niż dwa, a ponieważ coraz więcej osób podróżuje pociągami, potrzebna jest większa przepustowość, wyższa jakość i więcej połączeń. Jedna trzecia wszystkich pociągów w Austrii kursuje na linii zachodniej. I to pomimo faktu, że linia zachodnia stanowi jedynie około 10% sieci kolejowej. To sprawia, że linia zachodnia jest główną arterią austriackiej kolei. Łączy ona cały ruch kolejowy między Szwajcarią, Niemcami i zachodnią Austrią do Wiednia i dalej do Budapesztu. Na odcinku Linz-Wels kursuje 400-450 pociągów dziennie.  

 

Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego z okazji budowy linii między Linz i Marchtrenk
Fot. ÖBB
ÖBB konsekwentnie pracuje nad rozbudową od 1989 roku. Teraz 24-kilometrowy odcinek Linz - Wels również zostanie rozbudowany do czterech torów - zainwestowane zostaną 954 miliony euro. 

Prezes ÖBB Andreas Matthä, minister ochrony klimatu Leonore Gewessler, szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Austrii Wolfgang Bogensberger, radny prowincji Markus Achleitner i radny prowincji Günther Steinkellner spotkali się w Hörsching na oficjalnej ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budowę odcinka "Linz - Marchtrenk".   

"Elementy układanki" dla czterotorowej linii zachodniej 

 

Fot. ÖBB

 

Po udanej ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, ÖBB pracuje obecnie równolegle nad czterema projektami rozbudowy wzdłuż zachodniej linii w Górnej Austrii: Linz Vbf. West - Linz Signalbrücke na wschód od dworca głównego w Linzu jest obecnie na etapie planowania. Zachodnia strona głównej stacji Linz i odcinek Marchtrenk - Wels są już w budowie. Prace trwają tam pełną parą zgodnie z planem.   

„Rozbudowa czterotorowej linii zachodniej to kluczowy krok dla przyszłości naszej mobilności. W ten sposób nie tylko tworzymy potencjał sprawnego i punktualnego połączenia kolejowego, ale także wnosimy istotny wkład w ochronę klimatu. Silna infrastruktura kolejowa pozwala nam przenieść ruch z dróg na kolej, a tym samym znacznie zmniejszyć emisję CO₂. Ta ekspansja ma dla mnie kluczowe znaczenie, ponieważ chroni nasze środowisko, wzmacnia Austrię jako lokalizację biznesową i oferuje ludziom niezawodne i zrównoważone rozwiązanie w zakresie mobilności”, podkreśla Minister Ochrony Klimatu Leonore Gewessler.

Wraz z rozpoczęciem budowy na trasie Linz – Marchtrenk rozpoczną się prace na całym odcinku od zachodniego zjazdu z Linz do Wels. Tylko w tym roku na trasie Linz–Wels zostanie zainwestowanych około 110 milionów euro w przekształcenie linii dwutorowej w cztery tory dla przyszłego ruchu kolejowego. Inaczej mówiąc, około 2 miliony euro tygodniowo przeznacza się na modernizację trasy i podwojenie jej wydajności. „Inwestujemy i dajemy dobry przykład zrównoważonej i wydajnej infrastrukturze transportowej Austrii. Ta modernizacja zachodniej trasy między Linz a Marchtrenk umożliwia nam transport jeszcze większej liczby osób i towarów w sposób przyjazny dla środowiska i wydajny” – podkreśla dyrektor generalny ÖBB Andreas Matthä podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego.

Wolfgang Bogensberger, Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Austrii: „Unia Europejska współfinansowała prace przygotowawcze do rozbudowy linii kolejowej pomiędzy Linz a Wels kwotą około 11 milionów euro. Odcinek ten stanowi ważny element układanki korytarza Ren-Dunaj łączącego Europę Wschodnią i Zachodnią. Obecnie jest on także przygotowywany do współpracy z europejskim systemem sterowania pociągiem ETCS, który ułatwia transgraniczny ruch kolejowy. Komisja Europejska wspiera rozbudowę ETCS na ważnych trasach w Austrii kwotą 50 mln euro. Inwestycje w kolej to ważny krok w kierunku zapewnienia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. W końcu transport odpowiada za około jedną czwartą gazów cieplarnianych w UE”.

Trzy nowe, nowoczesne przystanki Obecnie na torach pomiędzy Linz i Wels nie ma już miejsca na dodatkowe pociągi. Prognozy ruchu przewidują w ciągu najbliższych kilku lat znaczny wzrost ruchu kolejowego na tej ważnej trasie krajowej i międzynarodowej. Czterotorowa rozbudowa z Linzu w kierunku Wels zapewnia niezbędną do tego przepustowość. Stwarza to warunki wstępne dla gęstszego systemu kolei miejskiej S-Bahn na obszarze Linz-Wels, zintegrowanego regularnego rozkładu jazdy oraz ogólnie lepszych usług pociągów regionalnych i ekspresowych.

 

Fot. ÖBB 

 

Podróżujący koleją korzystają również z nowych, nowoczesnych i pozbawionych barier przystanków z obiektami Park&Ride w Leonding, Hörsching i Oftering. Na trasie Linz–Marchtrenk zamiast istniejącego systemu kolejowego zostaną zbudowane cztery nowe tory o wysokich osiągach, umożliwiające osiąganie prędkości maksymalnej do 230 km/h (np. Railjet). W ruchu regionalnym planowana jest prędkość do 160 km/h. Trasa zostanie przesunięta kilkaset metrów na południe w rejonie Pasching – Hörsching.

Nowa trasa integruje również rosnący obszar handlowy na terenie lotniska Hörsching z trasą zachodnią, zapewniając w ten sposób impuls gospodarczy. Trwa przebudowa przystanków Leonding, Hörsching i Oftering. W Pasching tworzone są warunki, aby móc później zbudować przystanek Pasching.

„Niezależnie od tego, czy ma ona charakter transnarodowy, krajowy, czy zwłaszcza regionalny – zachodnia trasa między Linzem a Wels jest centralną arterią infrastrukturalną. Imponująco pokazuje to częstotliwość kursowania ponad 400 pociągów dziennie na prawie 25-kilometrowym odcinku. Górna Austria jako lokalizacja biznesowa odniesie ogromne korzyści w przypadku zwiększenia przepustowości kolei w transporcie pasażerskim i towarowym oraz modernizacji powiązanej infrastruktury. Tworzy to potężną infrastrukturę kolejową dla licznych firm i centrów logistycznych w obszarze centralnym. Jednocześnie ofertę transportu publicznego można lepiej dostosować do potrzeb osób dojeżdżających do pracy – podkreśla Radca Stanu ds. Gospodarczych Markus Achleitner.

Pierwsze prace budowlane Prace przygotowawcze prowadzono już w marcu, m.in. budowano tam obecnie zaporę retencyjną. Gąsienice LILO przesunęły się o kilka metrów. Stwarza to przestrzeń pod budowę przejścia pasażerskiego na przystanku Leonding. Główne prace budowlane na nowej czterotorowej linii na terenie gminy Leonding rozpoczną się w połowie roku. Ponieważ prace te będą początkowo prowadzone niezależnie od istniejącej trasy, początkowo nie będzie żadnych dodatkowych ograniczeń w ruchu kolejowym w wyniku projektu Linz – Marchtrenk.

W 2024 roku prowadzone będą także prace związane z poszerzeniem przejścia podziemnego Hofackerstrasse oraz poszerzeniem istniejącej linii kolejowej o dodatkowe dwa tory na terenie gminy Leonding od wschodniego początku inwestycji do przejścia podziemnego Gerstmayrstrasse.

Günther Steinkellner, radny ds. infrastruktury stanowej: „Rozbudowa zachodniej linii między Linz a Wels do czterech torów, w którą inwestuje się 954 mln euro, obejmuje 64 nowe kilometry torów, 120 000 m² ekranów akustycznych, trzy nowoczesne przystanki i 3 mln metrów sześciennych robót ziemnych. Dla kraju związkowego Górna Austria znaczenie dobrze rozwiniętych linii kolejowych jest niezbędne dla gospodarki i mobilności, dlatego ciężko nad tym pracujemy. Ta ekspansja stanowi decydujący krok w kierunku przyszłości naszej mobilności i zabezpiecza Górną Austrię jako lokalizację biznesową.”

Liczby, dane, fakty 64 nowe kilometry torów 120 000 m2 ścian dźwiękoszczelnych Trzy nowe nowoczesne przystanki 3 miliony metrów sześciennych ziemi.

 

Fot. ÖBB