POLREGIO S.A. ws. realizacji rozkładu jazdy w województwie podkarpackim

POLREGIO S.A. ws. realizacji rozkładu jazdy w województwie podkarpackim

03 lipca 2024 | Źródło: PolRegio
PODZIEL SIĘ

Oświadczenie POLREGIO S.A. w sprawie poprawiającej się sytuacji związanej z realizacją rozkładu jazdy w województwie podkarpackim.

 

 

POLREGIO S.A. ws. realizacji rozkładu jazdy w województwie podkarpackim
Fot. Polregio

 

POLREGIO S.A., w ramach umowy z województwem podkarpackim podpisanej w 2020 roku, realizuje połączenia regionalne na Podkarpaciu, także w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA), która funkcjonuje od stycznia 2021 roku.

Ze względu na trudną sytuację kadrową w zespole drużyn trakcyjnych, Spółka miała przejściowe trudności z realizacją rozkładu jazdy, co wiązało się z koniecznością odwołania części pociągów kursujących w tym regionie. Odwołane kursy były realizowane autobusową komunikacją zastępczą (ZKA).

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do zarządu województwa o akceptację zawieszenia kursowania części pociągów, które mają najniższą frekwencję pasażerów (pod uwagę brano także możliwość skorzystania przez pasażerów z innego pociągu w odstępie od 30 do 50 minut), na czas wakacji. Ostatecznie Spółka uzyskała zgodę na czasowe zawieszenie pociągów na siedmiu liniach, m.in. Rzeszów-Dębica, Rzeszów-Kolbuszowa oraz Przeworsk-Rzeszów, w okresie od 3 lipca do 31 sierpnia 2024 r.

Sytuacja była spowodowana licznymi absencjami chorobowymi wśród maszynistów i trwającym procesem szkolenia kandydatów, mającym na celu uzyskanie świadectwa maszynisty. Aby zapobiec wystąpieniu podobnej sytuacji w przyszłości, POLREGIO podjęło wszelkie możliwe działania, by jak najszybciej uzupełnić zatrudnienie w drużynach trakcyjnych, w tym między innymi podpisało list intencyjny z PKP CARGO S.A. na przesunięcie na potrzeby przewoźnika pasażerskiego do 300 maszynistów zatrudnionych wcześniej u operatora towarowego. Pierwsi z nich, po odbyciu obowiązkowych szkoleń pozwalających im zdobyć uprawnienia do obsługi pociągów pasażerskich, będą mogli rozpocząć pracę w POLREGIO S.A. od połowy sierpnia 2024 r.