Greenpeace krytykuje brak połączeń kolejowych między europejskimi miastami

Greenpeace krytykuje brak połączeń kolejowych między europejskimi miastami

04 lipca 2024 | Źródło: Zukunftbahn / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Niedawny raport Greenpeace krytykuje fakt, że do europejskich miast wciąż lepiej dotrzeć samolotem niż pociągiem. Organizacja ekologiczna wskazuje, że istnieje znaczny potencjał do zwielokrotnienia bezpośrednich połączeń kolejowych między głównymi miastami europejskimi. Według organizacji ekologicznej, bezpośrednie połączenia mogłyby zostać potrojone dzięki istniejącej infrastrukturze.

 

Greenpeace krytykuje brak połączeń kolejowych między europejskimi miastami
Fot. Greenpeace
Greenpeace naciska na opracowanie nowej strategii kolejowej UE, która przedkłada podróże pociągiem nad podróże samolotem i promuje bezpośrednie połączenia kolejowe między europejskimi miastami.

Jasmin Duregger, ekspert ds. klimatu i energii w Greenpeace w Austrii, podkreśla zalety podróżowania pociągiem: "Podróże pociągiem są przyjazne dla środowiska, wygodne i stają się coraz bardziej popularne wśród ludności. Brakuje jednak woli politycznej, by wystarczająco rozszerzyć połączenia między miastami w Europie, tak by stanowiły one prawdziwą alternatywę dla podróży samolotem".

Raport pokazuje, że w samej tylko Europie można by utworzyć 305 nowych bezpośrednich połączeń kolejowych między miastami przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Do tej pory tylko dwanaście procent z 990 przeanalizowanych tras może być obsługiwanych przez istniejące bezpośrednie pociągi, podczas gdy 69 procent tych tras można osiągnąć bezpośrednim lotem.

Z 17 bezpośrednimi połączeniami kolejowymi, Wiedeń zajmuje pierwsze miejsce w ogólnoeuropejskim porównaniu, ale wciąż jest tu wiele niewykorzystanego potencjału. Z Wiednia można by uruchomić dwanaście kolejnych bezpośrednich tras, takich jak wznowienie połączenia z Zagrzebiem lub przedłużenie trasy z Hamburga do Kopenhagi.

Greenpeace wzywa do podjęcia konkretnych działań promujących transport kolejowy w Europie. Oprócz priorytetowego traktowania bezpośrednich połączeń kolejowych w Europie, należy również obniżyć opłaty za przejazd pociągami i wprowadzić podatek parafinowy w celu ograniczenia szkodliwych dla środowiska podróży lotniczych. Według Dureggera, europejskie rządy muszą współpracować, aby stworzyć przyjazne dla środowiska alternatywy dla podróży lotniczych i wzmocnić transport kolejowy.