UTK: Wymiana pasażerska na stacjach w 2023 r.

UTK: Wymiana pasażerska na stacjach w 2023 r.

04 lipca 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W Polsce w 2023 r. około trzech tysięcy stacji bądź przystanków kolejowych stanowiło miejsce zatrzymania się pociągu pasażerskiego. Ponad 80% podróżnych w 2023 r. wsiadało i wysiadało na 355 stacjach, których dobowa wymiana pasażerska przekracza 1 000 osób. Najwięcej takich stacji było na Mazowszu – 111. W przypadku 1 329 stacji dobowa wymiana wyniosła ponad 100 osób. Jest to o 100 stacji więcej niż w 2022 r.

 

UTK: Wymiana pasażerska na stacjach w 2023 r.
Fot. Kurier Kolejowy

 

Wielkość wymiany pasażerskiej w Polsce w 2023 r. to 744,3 mln wsiadających i wysiadających (wzrost o 9,2% w stosunku do 2022 r.). Duże aglomeracje odgrywają najważniejszą rolę w przewozach. Stacje zlokalizowane w 18 miastach, które są siedzibą urzędów władz wojewódzkich (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra), były odpowiedzialne za 42,38% wymiany pasażerskiej w Polsce.

 

WYMIANA PASAŻERSKA W GŁÓWNYCH OŚRODKACH WOJEWÓDZKICH W 2023 R.

 

Stacje o dobowej wymianie powyżej 1 000 osób wypracowały 81,5% całej wymiany pasażerskiej w Polsce. W ubiegłym roku było 355 takich stacji – o 27 więcej niż w 2022 r. Najwięcej stacji o dobowej wymianie pasażerskiej powyżej 1 000 osób zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim. W 2023 r. było to 111 stacji. W województwie podlaskim taką stacją jest tylko Białystok. W województwie świętokrzyskim było ich 4: Kielce, Skarżysko-Kamienna, Sędziszów i Jędrzejów.

Dla wielu stacji wymiana pasażerska w 2023 r. była najwyższa w historii pomiarów wymiany, co wskazuje na odbudowę potencjału do wartości z początku XXI wieku. W przypadku 1 329 stacji dobowa wymiana przekraczała 100 osób. Pasażerowie z tych stacji odpowiadali za 97,5% wymiany pasażerskiej. W przypadku 542 stacji (40,8%) z tego zakresu liczba osób wsiadających bądź wysiadających nie przekraczała 10 osób na jedno zatrzymanie.

Możliwość skorzystania z pociągów dalekobieżnych przewoźnika PKP Intercity średnio minimum 10 razy na dzień była zagwarantowana na 205 stacjach. Było to blisko 95% wymiany tego przewoźnika, pomimo że jego pociągi zatrzymywały się więcej niż 100 razy w roku w 478 miejscach.

W wielu przypadkach wymiana pasażerska była realizowana na stacjach, gdzie komunikacja możliwa była dzięki zastosowaniu komunikacji zastępczej. Czasami była ona realizowana przez cały 2023 r.

Dokładne dane o wymianie pasażerskiej dostępne są w zakładce Przewozy pasażerskie -> Wymiana pasażerska na stacjach – na stronie dane.utk.gov.pl

 

ZESTAWIENIE 10 STACJI O NAJWIĘKSZEJ WYMIANIE PASAŻERSKIEJ W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2023 R.

Tab 1. Województwo dolnośląskie

Tab 2. Województwo kujawsko-pomorskie

Tab 3. Województwo lubelskie

Tab 4. Województwo lubuskie

Tab 5. Województwo łódzkie

Tab 6. Województwo małopolskie

Tab 7. Województwo mazowieckie

Tab 8. Województwo opolskie

Tab 9. Województwo podkarpackie

Tab 10. Województwo podlaskie

Tab 11. województwo pomorskie

Tab 12. Województwo świętokrzyskie

Tab 13. Województwo warmińsko-mazurskie

Tab 14. Województwo wielkopolskie

Tab 15. Województwo zachodniopomorskie

Tab 16. Województwo śląskie