Druga edycja ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED RAILWAY EXERCISES”

Druga edycja ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED RAILWAY EXERCISES”

08 lipca 2024 | Autor: insp. Piotr Żłobicki | Źródło: Straż Ochrony Kolei / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W ramach wspólnej wymiany doświadczeń Komenda Główna Straży Ochrony Kolei zorganizowała drugą edycję ćwiczeń taktyczno-medycznych TAC-MED RAILWAY EXERCISES. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze GOI SOK, SPKP Kraków, WZD MOSG, ABW, GWT SOP oraz GISW. Podjęte działania służb mają za zadanie zapobiegać sytuacjom kryzysowym i przygotować do likwidacji ich skutków.

Druga edycja ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED RAILWAY EXERCISES”
Fot. Straż Ochrony Kolei

Od 29 czerwca do 2 lipca br. Wydział ds. obronności i bezpieczeństwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei zrealizował drugą edycję ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED RAILWAY EXERCISES” z wykorzystaniem taboru kolejowego na terenie grupy odstawczej wagonów PKP Intercity w Gdyni. Szkolenie było prowadzone w formie warsztatów, obejmujących następujące zagadnienia: doskonalenie technik interwencji, dostosowanie taktyki działania do specyficznego środowiska pracy jakim jest obszar kolejowy oraz udzielanie pierwszej pomocy w obiektach infrastruktury kolejowej.

W ćwiczeniach, oprócz Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei z Gdańska, Szczecina, Katowic, Łodzi, Lublina, Poznania i Krakowa wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału V Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Krakowa, Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Grupy Wsparcia Taktycznego Służby Ochrony Państwa oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Gdańska.

Udział we wspólnych ćwiczeniach podniósł poziom sprawności i skuteczności działania operatorów i funkcjonariuszy poszczególnych formacji mundurowych uczestniczących w sytuacjach kryzysowych na obszarze kolejowym, a także skuteczność reagowania na wszelkie zagrożenia terrorystyczne.

Druga edycja ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED. RAILWAY EXERCISES” została przygotowana przez st. insp. Daniela Snopkowskiego z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Liebherr dostarczy systemy HVAC na bazie propanu dla pociągów Stadler Polska Liebherr dostarczy systemy HVAC na bazie propanu dla pociągów Stadler Polska
Następny artykuł Nominacja prezesa Alana Berouda na stanowisko wiceprzewodnicząco CER i deklaracja budapesztańska Nominacja prezesa Alana Berouda na stanowisko wiceprzewodnicząco CER i deklaracja budapesztańska