Nowe kierunki kształcenia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Nowe kierunki kształcenia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

08 lipca 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej od wielu lat jest liderem kształcenia na kierunku Transport. Rokrocznie, już od 2017 r., zajmuje pierwsze miejsce w rankingu studiów Perspektyw. Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej zaprasza do podjęcia studów na nowych kierunkach oferujących unikalny program, które wyposażą absolwentów w kompetencje i umiejętności będące odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy.

 

Nowe kierunki  kształcenia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
Budynek Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

 

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej kontynuuje bogate tradycje wcześniejszego Wydziału Komunikacji oraz Instytutu Transportu, a jego korzenie sięgają 1948 r. Początkowo funkcjonujący jako Wydział Ruchu Kolejowego, w 1949 r. został przemianowany na Wydział Komunikacji. Kolejne lata przyniosły zmiany i rozwój: w 1970 r., w ramach reorganizacji Politechniki Warszawskiej, powołano Instytut Transportu na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów, który już od 1972 r. zaczął funkcjonować jako samodzielna jednostka na prawach wydziału. W 1979 r.

Rada Instytutu uzyskała prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Transport, a w 1992 r. również doktora habilitowanego. Przełomowym momentem było przekształcenie decyzją Senatu Politechniki Warszawskiej Instytutu w pełnoprawny Wydział Transportu w grudniu 1992 r. W takiej formie funkcjonuje dzisiaj!

 

W trzeciej dekadzie XXI w. transport jako jedna z podstawowych aktywności gospodarczych i społecznych jest narażony na zupełnie nowe problemy z obszaru bezpieczeństwa. Rozwój technologii informacyjnych i stopniowa automatyzacja oraz autonomizacja w transporcie, zagrożenia związane z konfliktami zbrojnymi, a także wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniające się prawo międzynarodowe wpływają w zupełnie nowy i trudny do przewidzenia sposób na systemy transportowe. W odpowiedzi na te wyzwania na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej uruchomiliśmy dwa innowacyjne kierunki studiów skupione wokół problemów bezpieczeństwa.

W roku akademickim 2024/2025, we współpracy z naszymi partnerami gospodarczymi, chcielibyśmy zaprezentować naszym Studentom nowe, innowacyjne kierunki studiów magisterskich: Bezpieczeństwo logistyczne oraz Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w transporcie. Kierunki te stanowią zupełnie nową, jedyną w swoim rodzaju ofertę na rynku studiów wyższych dopasowaną do nowych potrzeb rynku pracy, a także zmieniających się potrzeb naszych Studentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać nowoczesne technologie do zabezpieczania procesów logistycznych oraz infrastruktury transportowej, jak praktycznie zastosować sztuczną inteligencję, czy jak przeciwdziałać atakom cybernetycznym w przemyśle – te studia są dla Ciebie. Nasze programy pozwolą Ci zdobyć nowoczesne, poszukiwane na rynku pracy kompetencje, które przyspieszą Twoją karierę zawodową i dadzą Ci zupełnie nowe, niespotykane możliwości.

Nowe kierunki oferują unikalny program i wyposażą absolwentów w kompetencje i umiejętności, które są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Z myślą o osobach pracujących, proponujemy formułę hybrydową oraz dopasowany plan studiów. Zajęcia głównie odbywać się będą popołudniami w dni powszednie. Jednocześnie są to studia stacjonarne, bezpłatne, trwające jedynie 3 semestry, a co najważniejsze - realizowane przez najlepszą uczelnię techniczną w Polsce!

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Aula Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Fot. WT PW

 

W strukturze Wydziału znajduje się pięć Zakładów, które prowadzą zaawansowane badania naukowe oraz Ośrodek Certyfikacji Transportu – nasza jednostka biznesowa. Wydział Transportu nieustannie rozwija i unowocześnia model kształcenia inżynierów transportu, aby sprostać wysokim oczekiwaniom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Systemowe podejście do analizy i projektowania transportu, eksploatacji i organizacji środków transportu, sterowania ruchem, modelowania i symulacji interakcji człowieka, pojazdu i środowiska czy diagnostyki stanowi o wartości naszego modelu kształcenia. Nasze programy edukacyjne opierają się na nauce o systemach transportowych, które integrują kwestie infrastruktury, suprastruktury, organizacji, zarządzania, sterowania i kluczowego w ostatnich latach bezpieczeństwa.

Laboratorium Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Fot. WT PW

 

Wydział Transportu oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Prowadzimy badania naukowe w ramach dyscypliny Inżynieria lądowa, geodezja i transport. Badania te są fundamentem rozwoju naukowego kadry Wydziału. Wysoka jakość prowadzonych badań umożliwia ciągły transfer wiedzy do gospodarki oraz nieustanne unowocześnianie programów studiów. Dynamicznie zmieniający się obszar zainteresowań naukowych, inspirowany nowymi trendami i praktycznymi potrzebami odzwierciedla nasze zaangażowanie w rozwój transportu w Polsce.

 
Laboratorium Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Fot. WT PW

 

Absolwenci Wydziału Transportu PW są cenionymi pracownikami. Odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu konkurencyjności i atrakcyjności firm działających na rynku usług transportowych. Współpracując z otoczeniem gospodarczym, Wydział dopasowuje programy studiów do rzeczywistych potrzeb rynku, co czyni absolwentów wartościowymi specjalistami.

 
Laboratorium Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Fot. WT PW

 

Wysoka jakość kształcenia potwierdzona jest licznymi ofertami pracy dla absolwentów, wyróżnieniami w rankingach szkół wyższych oraz certyfikatem zgodności z normą ISO 9001:2015 w zakresie realizacji procesu kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport. Ponadto, Wydział otrzymał prestiżową Akredytację EUR-ACE Label od ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) dla studiów pierwszego stopnia (EUR-ACE Bachelor) oraz drugiego stopnia (EUR-ACE Master).

 
Laboratorium Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Fot. WT PW

 

Aby studenci mogli uczyć się w najlepszych warunkach i korzystać z najnowszych technologii stosowanych w praktyce, Władze Wydziału nieustannie modernizują zaplecze dydaktyczne i badawcze. Inwestują w najnowsze rozwiązania technologiczne, aby zapewnić swoim studentom dostęp do sprzętu i oprogramowania używanego w sektorze transportowym. Celem jest stworzenie warunków nauki, które nie tylko spełniają najwyższe standardy edukacyjne, ale również przygotowują studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Zapraszamy do dołączenia do grona studentów Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej!

Sami przekonajcie się dlaczego warto studiować na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie innowacja spotyka się z tradycją, a nauka z praktyką. Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym, studenci stają się wyjątkowymi inżynierami, posiadającymi unikalne kompetencje i umiejętności, ale przede wszystkim wyposażonymi w to, co czyni ich poszukiwanymi na rynku pracy!.

Dołącz do grona studentów Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i zbuduj swoją przyszłość na solidnych fundamentach wiedzy i doświadczenia!

Zapraszamy na Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Austriacką Nagrodę Logistyczną 2024 otrzymują ÖBB Rail Cargo Group i Transporeon Austriacką Nagrodę Logistyczną 2024 otrzymują ÖBB Rail Cargo Group i Transporeon
Następny artykuł Czarny tydzień na węgierskiej kolei. "Bezpieczny przejazd" w wydaniu MÁV. Czarny tydzień na węgierskiej kolei. "Bezpieczny przejazd" w wydaniu MÁV.