Zmiany w zarządzie PKP SKM w Trójmieście. Eugeniusz Manikowski tymczasowym prezesem.

Zmiany w zarządzie PKP SKM w Trójmieście. Eugeniusz Manikowski tymczasowym prezesem.

10 lipca 2024 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście odwołała dziś (10.07) z zarządu spółki: Macieja Lignowskiego – prezesa zarządu oraz Jarosława Kożyczkowskiego – członka zarządu, dyrektora ds. finansowych spółki. Równocześnie do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu PKP SKM w Trójmieście od 11 lipca br. delegowany został Eugeniusz Manikowski.

Zmiany w zarządzie PKP SKM w Trójmieście. Eugeniusz Manikowski tymczasowym prezesem.
Eugeniusz Manikowski Fot. PKP S.A.

 

Rada Nadzorcza spółki podjęła również uchwałę o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa i członka zarządu spółki.

Eugeniusz Manikowski od lat związany jest z branżą kolejową. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, a także studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz MBA Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Pracę na kolei rozpoczął w 1984 roku. Odpowiedzialny był m.in. za organizowanie i zarządzanie procesem technologicznym pracy stacji rozrządowej, prowadzenie ruchu pociągów i nadzór nad pracą Stacji Rejonowej w Tczewie. W latach 1993-1998 pracował w Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku, a następnie do 2002 roku w Pomorskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Gdyni. W latach 2002-2024 zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, gdzie m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury ds. Transportu odpowiadał za kierowanie zadaniami związanymi z planowaniem strategicznym i rozwojem systemu transportu publicznego w województwie pomorskim. Od 2021 roku w Radzie Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, pełniąc stanowisko przewodniczącego Rady.

Zmiany w składzie zarządu PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. mają na celu intensyfikację procesu przygotowania spółki do jej usamorządowienia oraz wzmocnienia jej potencjału taborowego i organizacyjnego przed czekającymi ją postępowaniami przetargowymi na realizację przewozów pasażerskich w województwie pomorskim.

Proces usamorządowienia PKP SKM w Trójmieście rozpoczął się przed 16 laty. Aktualnie, łącznie ok. 34% udziałów w spółce objęły: Gmina Miasta Gdańsk 12,47%, Województwo Pomorskie 10,1%, Gmina Miasta Gdynia 7,60%, Gmina Miasta Sopot 2,08%, Gmina Miasta Rumia 0,58% oraz Gmina Miasta Pruszcz Gdański 1,19%. Pozostałe udziały posiadają Polskie Koleje Państwowe S.A.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście prowadzi działalność przewoźnika kolejowego, świadcząc kolejowe usługi przewozowe w województwie pomorskim, a także działalność zarządcy infrastruktury kolejowej, sprawując zarząd nad linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, dedykowaną do realizacji aglomeracyjnych przewozów pasażerskich.