Kontrolowane wykolejenie 18 cystern z amoniakiem

Kontrolowane wykolejenie 18 cystern z amoniakiem

08 maja 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

O godz. 8.33 na stacji Małaszewicze doszło do wykolejenia pociągu towarowego PKP Cargo z trującym amoniakiem. Ruch na stacji został wstrzymany. Na miejsce zmierzają Straż Pożarna, Policja, Chemiczne Pogotowie Ratunkowe, Straż Ochrony Kolei i i pociąg ratunkowo-techniczny z Siedlec.

Fot. Bartosz Prudzicz

Po przybyciu służb na miejsce, o godzinie 8.55 nie stwierdzono wycieku amoniaku z cystern.

Na odcinku Chotyłów - Małaszewicze wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Komisja Zakładowa PKP Cargo oraz śledczy zezwolili na otwarcie toru nr 2 i wznowienie ruchu pociągów z prędkością 20 km/h.

Brzmi realistycznie? Bo cała akcja była rzeczywiście przeprowadzona, ale prawdziwego wykolejenia wagonów nie było. Wszystko odbyło się w ramach ćwiczeń o kryptonimie Libero II organizowanych przez Rządowe Centum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i spółkę PL.2012. Ćwiczenia mają sprawdzić gotowość wszystkich służb na EURO 2012.

Ćwiczenia odbywają się w kilku miejscach na terenie całego kraju w dniach 8 - 9 maja. Będą trwały łącznie 30 godzin. Kolej jest jednym z uczestników ćwiczeń. Poza bocznicą w Małaszewiczach w Libero II wezmą też udział dworce kolejowe.

Ocena ryzyka
W ćwiczenia są zaangażowane centra zarządzania kryzysowego, sztaby i struktury koordynacyjno – zarządcze, utworzone na potrzeby zarządzania operacją Turniejową w Polsce, w trakcie UEFA EURO 2012. W Libero II uczestniczyć będą także przedstawiciele służb wojewódzkich, z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego i wielkopolskiego. W zdarzeniach symulowanych na poziomie województw, ćwiczone będą sytuacje wymagające analizy zagrożenia, oceny ryzyka dla społeczności lokalnej i bezpieczeństwa rozgrywek oraz wdrożenia stosownych procedur.

Każde zdarzenie w scenariuszu jest nałożone na harmonogram turniejowy, czyli przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji każdego dnia Turnieju, co pozwoli na weryfikację stopnia gotowości systemu w czasie rozgrywek EURO 2012.

Ćwiczenie ma charakter aplikacyjny, wszyscy uczestnicy będą ćwiczyli na swoich stanowiskach pracy.

Doskonalenie zarządzania
LIBERO II jest kolejnym ćwiczeniem z cyklu LIBERO. Celem pierwszego, które odbyło się w marcu br. było sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych oraz funkcjonalności planów zarządzania kryzysowego podmiotów należących do systemu zarządzania kryzysowego. Obecne ćwiczenie jest ukierunkowane na doskonalenie procesu zarządzania informacjami wymienianymi pomiędzy ćwiczącymi ze wszystkich poziomów administracji.