Biomasa czarnym koniem przewozów?

Biomasa czarnym koniem przewozów?

11 maja 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W 2011 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali 1,180 mln ton biomasy - o 519,1 tys. ton więcej w porównaniu z rokiem 2010 rokiem. Oznacza to wzrost aż o 78,6 proc. Znaczący wzrost odnotowały przewozy międzynarodowe – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Fot. Rafał Wilgusiak

W 2011 roku masa przewiezionych ładunków w tej komunikacji wyniosła 799,1 tysiąca ton, o 133 proc. więcej niż w roku poprzednim (456,2 tysiąca ton).

Rynek przewozu biomasy mierzony wykonaną pracą przewozową cechuje analogiczna tendencja. Przewoźnicy kolejowi przy realizacji przewozów wykonali 256,3 mln tonokilometrów, o 105,7 mln więcej niż w 2010 roku (wzrost o 70,1 proc.). Praca przewozowa w komunikacji międzynarodowej wzrosła w tym okresie o 98,7 proc. i na koniec 2011 roku wyniosła 166,5 mln tonokilometrów.

Ze wstępnych prognoz przewozowych sporządzonych na podstawie informacji przekazanych UTK przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wynika, że w 2012 roku rynek przewozu biomasy może być jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów przewozów kolejowych. Na koniec 2012 roku wielkość rynku biomasy może oscylować na poziomie 2,7 mln ton. Wykonana przy jej przewozie praca przewozowa może osiągnąć poziom 900 mln tonokilometrów, tj. ponad trzykrotnie więcej niż w 2011 roku.

Udział przewozu biomasy w ogólnym wolumenie przewozów kolejowych na koniec 2011 roku wyniósł wg przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej około 0,47 proc., o 0,2 proc. więcej niż w 2010 roku. Według prognoz na koniec 2012 roku może wzrosnąć do poziomu 1,5 proc.

W 2011 roku dominowały przewozy produktów pochodzenia leśnego, w tym: drewno, trociny, zrębki drzewne, brykiety oraz produkty pochodzenia roślinnego. Przewozy biomasy realizowane były głównie w imporcie z krajów wschodnich oraz w komunikacji krajowej.

W 2011 roku przewozy biomasy realizowało siedmiu licencjonowanych przewoźników kolejowych (w 2010 roku działalność deklarowało 3 przewoźników).

Głównym czynnikiem wzrostu zapotrzebowania na przewozy biomasy są coraz ostrzejsze normy ochrony środowiska oraz realizacja unijnej polityki klimatycznej, która zakłada ograniczenie emisji dwutlenku węgla, w tym liczne inwestycje energetyczne oparte na wykorzystywaniu biomasy w procesach spalania i współspalania z węglem.

Do biomasy zaliczamy między innymi stałe i ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.