Komendant Hałyk odznaczony przez ministra

Komendant Hałyk odznaczony przez ministra

17 maja 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

16 maja odbyły się uroczystości związane z XXI rocznicą powstania Straży Granicznej. Józef Hałyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei został uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej. Medalem odznaczył Komendanta Jacek Cichocki, Minister Spraw Wewnętrznych.

Fot. M. Podgórksa, KG Straży Granicznej

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odprawiona została uroczysta Msza Św. koncelebrowana, której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Podczas drugiej części uroczystości w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej wręczone zostały awanse i odznaczenia funkcjonariuszom i pracownikom formacji oraz osobom zasłużonym dla Straży Granicznej.

Komendant Główny SOK, dr. Inż. Józef Hałyk został uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej. Odznaczenie wręczył osobiście Jacek Cichocki - Minister Spraw Wewnętrznych.

W uroczystości wzięli udział także: Szef Służby Celnej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Pożarnej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Biura Ochrony Rządu, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Zastępca Szefa Agencji Wywiadu oraz dyrektorzy Departamentów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, dziekani Straży Granicznej, byli Komendanci Główni SG, oficerowie łącznikowi i przedstawiciele związków zawodowych.