Wrocławskie MPK wypowiedziało ZUZP

Wrocławskie MPK wypowiedziało ZUZP

23 maja 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Spotkanie z przedstawicielem władz miejskich potwierdziło stanowisko zarządu firmy w sprawie możliwości podwyżek w MPK. Nie będzie dodatkowych środków na ten cel, niż te zaplanowane w budżecie na rok 2012.

Fot. arch. MPK Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że nawet po tej informacji uzyskanej bezpośrednio od przedstawicieli władz, stanowisko związkowców pozostało nieugięte a roszczenie bezwarunkowe.

Widząc brak możliwości wprowadzenia w firmie zmian, o które prosił zarząd, a które uelastyczniłyby i usprawniły zarządzanie czasem pracy pracowników, zarząd MPK wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Akt ten obowiązuje w firmie od 1997 roku. W opinii zarządu jest archaiczny i nie odpowiada sytuacji rynkowej. Zapisy w nim zawarte ograniczają możliwości wydajniejszego zarządzania pracownikami i motywowania ich do lepszej pracy.

Okres wypowiedzenia układu zbiorowego wynosi 4 miesiące kalendarzowe. Dla pracowników firmy nie oznacza to żadnych odczuwalnych zmian warunkach płacy czy pracy. W okresie wypowiedzenia zarząd MPK zacznie prace nad nowymi regulacjami. W tym celu w MPK zostanie powołany specjalny zespół. Zarząd podtrzymał swoje stanowisko dotyczące podwyżek deklarując, iż może na nie wygospodarować 2 mln zł.