Odpowiedź MTBiGM na żądania związkowców

Odpowiedź MTBiGM na żądania związkowców

23 maja 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Po katastrofie pod Szczekocinami kolejarze domagali się poprawienia przez premiera Donalda Tuska bezpieczeństwa na kolei. Na ich pismo odpisał 7 maja Andrzej Massel, wiceminister transportu. Przedstawiamy jego odpowiedź.

Fot. Adam Brzozowski

W swoim piśmie Massel tłumaczy m.in., że nie ma potrzeby tworzenia kolejnego organu odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa i nadzoru nad bezpieczeństwem na kolei. W tym zakresie wystarczy działalność Urzędu Transportu Kolejowego.

Zobacz odpowiedź resortu transportu na postulaty związkowców (plik pdf)

Związkowcy domagali się zaostrzenia przepisów związanych ze szkoleniem pracowników kolei. Andrzej Massel napisał, że zagadnienia dotyczące stosunku pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz ustalenie czasu szkoleń okresowych tych pracowników, są przedmiotem pracy Zespołu do spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym. Jego ustalenia będą podstawą do
wprowadzenia stosownych zmian w przepisach.

Massel informuje w piśmie także o tym, że na kolei wdrażane są zalecenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Podaje przykłady zaleceń z niedawnych wypadków.