Maszynisto, nie korzystaj z komórki!

Maszynisto, nie korzystaj z komórki!

15 czerwca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Resort transportu chce, by powstała nowa ustawa o warunkach i czasie pracy na kolei. Nowe przepis pozwolą lepiej zorganizować  obszar kompetencji i rozwoju zawodowego dla kolejarzy oraz poprawić bezpieczeństwo.

Fot. Dominik Skudlarski

Dzięki nowym przepisom możliwe będzie kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z warunkami zatrudnienia na kolei. Nowe przepisy miałyby porządkować zarówno zasady pracy jak i metody szkolenia kolejarzy.

Duży nacisk w proponowanych przepisach miałby zostać położony na dyscyplinę pracy. Ma być rygorystyczny zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pociągów, jak i oglądania telewizji na nastawniach. Za dobrą ideę uważane jest wprowadzenie jak najszerszego umundurowania kolejarzy. Można też usłyszeć o pomyśle wprowadzenia monitoringu na lokomotywach, co umożliwi obiektywne stwierdzenie, jakie były przyczyny ewentualnego wypadku.

Ponadto resort transportu przewiduje rozbudowę kompetencji szkoleniowych PKP Polskich Linii Kolejowych m.in. poprzez zakup symulatorów różnego typu urządzeń.

- Potrzebny jest trening w warunkach zbliżonych do rzeczywistych na kolei. Niektóre zdarzenia mogą pojawiać się rzadko w codziennej praktyce, ale warto zainwestować w taką formę szkolenia dlatego, że w pewnych sytuacjach może to uratować ludzkie życie – mówi Andrzej Massel, podsekretarz stanu ds. kolejnictwa.

Planowane zmiany legislacyjne zapowiedział 31 maja minister Sławomir Nowak na spotkaniu z dziennikarzami. Więcej na ten temat w tekście "Minister chce dyscyplinować kolejarzy".