SKM wydzierżawiła teren na Szczęśliwcach

SKM wydzierżawiła teren na Szczęśliwcach

25 czerwca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Warszawska Szybka Kolej Miejska podpisała z PKP S.A. umowę na dzierżawę części terenu Stacji Postojowej Warszawa Szczęśliwice. Porozumienie zostało zawarte na okres 20 lat.

Fot. Sopek

Stołeczny przewoźnik od rozpoczęcia działalności nie miał własnego zaplecza technicznego. Obecnie obsługą techniczną ośmiu pojazdów 14WE na zasadzie outsourcingu zajmują się Koleje Mazowieckie, natomiast nad sprawnością pojazdów typu 19WE, 35 WE i 27WE czuwają producenci taboru, czyli Newag i Pesa. Spółka od dawna szukała terenu na własne zaplecze, w którym składy będą utrzymywane. Po długich negocjacjach porozumiała się z PKP S.A. w sprawie zaplecza na Szczęśliwicach.

- Nastąpiło już protokolarne przejęcie całego dzierżawionego terenu wraz z istniejącą infrastrukturą – mówi „Kurierowi Kolejowemu” Magdalena Lerczak, rzecznik prasowy SKM Warszawa.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z tymczasowym dostosowaniem części infrastruktury stacji postojowej. Dopiero po ich zakończeniu będzie można rozpocząć prace przeglądowo-naprawcze taboru. - Nastąpi to jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji – mówi Lerczak.

Na początkowym etapie stacja będzie wykorzystywana przede wszystkim do postojów nocnych eksploatowanego taboru. Większość infrastruktury koniecznej do uruchomienia zaplecza technicznego wymaga pilnego remontu i modernizacji.

- Po potwierdzeniu wszystkich planowanych źródeł finansowania tych prac, ostatecznie zamkniemy plan modernizacji i w możliwie najkrótszym terminie rozpoczniemy wszelkie niezbędne działania inwestycyjne – zaznacza rzecznik.

W pierwszym rzędzie konieczne jest wyremontowanie infrastruktury torowej i sieci trakcyjnej. Równolegle SKM chce zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne. Rozważane jest wykorzystanie do tego celu kontenerów biurowych. Znacznie większe środki pochłonie remont i modernizacja hali całopociągowej, która wymaga dodatkowo dostosowania do potrzeb taboru przewoźnika.

- Dopiero po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli mówić, że dysponujemy zapleczem technicznym z prawdziwego zdarzenia – zaznacza Lerczak.

Cały program inwestycyjny będzie kosztował SKM około 30 mln zł i zostanie przeprowadzony w ciągu najbliższych trzech lat.