RailBE 2012: UE stawia na badania

RailBE 2012: UE stawia na badania

26 czerwca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W stolicy odbywa się dwudniowa, międzynarodowa konferencja poświęcona ponadnarodowej współpracy w obszarze badań i rozwoju technologicznego kolei RailBE 2012 Rail Transport Brokerage Event.

Fot. Rafał Wilgusiak

W spotkaniu zorganizowanym przez Europejską Radę Doradczą ds. Badań Transportu Szynowego (ERRAC) oraz Stowarzyszenie Europejskich Transportowych Punktów Kontaktowych (ETNA) biorą udział przedstawiciele 11 państw.

Zgromadzeni naukowcy, kolejarze i politycy zdefiniowali kilka kluczowych problemów stojących przed Europą. Aby stawić im czoło stworzono specjalną „mapę drogową”, która ma za zadanie wspierać współpracę międzynarodową we wszystkich obszarach badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami i rozwojem technologicznym. Głównymi wyzwaniami są m.in. zwiększenie dynamizmu europejskich badań naukowych w kolejnictwie, wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii, niwelowanie barier w dostępie do potencjału i ośrodków badawczych.

Otwierając debatę dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej powiedział, że jest to odpowiedni czas, aby rozmawiać na temat wykorzystania funduszy na transport.

- W przyszłej perspektywie budżetowej Unia Europejska położy duży nacisk na rozwój badań naukowych i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem transportu, w tym transportu kolejowego – zaznacza Siemaszko. W obecnym budżecie na badania w dziedzinie transportu do wykorzystania jest ok. 4 mld euro. Od 2014 r. ta pula niemal się podwoi. Do wykorzystania na unowocześnianie kolei będzie ok. 7 mld euro.

Z kolei prof. Manuel Seabra Pereira, wiceprzewodniczący ERRAC, twierdzi, że europejski rynek kolejowy dramatycznie się zmienia. - To jest najlepszy czas, aby rozmawiać o przyszłości kolei w kontekście europejskim. W ostatnich trzech latach poświęciliśmy dużo na integrację wspólnoty kolejowej. Chcemy to kontynuować i rozwijać – podkreśla.