Dziewięć Husarzy zyska ETCS poziomu 2

Dziewięć Husarzy zyska ETCS poziomu 2

29 czerwca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity zamontuje  dziewięć kompletów urządzeń pokładowych systemu ETCS poziomu 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach typu Siemens ES 64 U4 Husarz. Właśnie został ogłoszony przetarg w tej sprawie.

Fot. Rafał Wilgusiak

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 9-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ETCS poziomu 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach typu SIEMENS ES 64 U4 Husarz eksploatowanych przez PKP Intercity. Postępowanie będzie prowadzone w trybie negocjacji. Termin składania ofert mija 16 lipca 2012 r. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Przedsięwzięcie będzie finansowana z funduszy Unii Europejskiej. Środki w wysokości 1,07 mln euro zostały przyznane przez UE z budżetu TENT w ramach projektu „Zakup i instalacja urządzeń pokładowych ETCS SRS 3.x.0 w 9 lokomotywach ES64U4 Husarz (EU44) oraz testy liniowe na odcinkach infrastruktury wyposażonych w urządzenia ETCS Level 1 i 2 SRS 2.3.0 w Polsce, Czechach i Austrii”.

Inwestycja ma się zakończyć 31 grudnia 2012 r. Wykonawca zaproszony do złożenia oferty zobowiązany będzie do wniesienia wadium w kwocie 640 tys. zł.