Łódzkie i mazowieckie będą lobbować za KDP

Łódzkie i mazowieckie będą lobbować za KDP

16 lipca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Marszałkowie województw łódzkiego, Witold Stępień, i mazowieckiego, Adam Struzik, podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy oboma województwami w ramach Makroregionu Polski Centralnej. Marszałkowie w ramach porozumienia będą lobbować m.in. za jak najszybszą budową Kolei Dużych Prędkości oraz Centralnego Portu Lotniczego pomiędzy Łodzią i Warszawą.

Fot. UMWŁ

Porozumienie ma na celu wykorzystanie potencjału obu województw dla zwiększenia dynamiki ich rozwoju oraz wzmocnienia pozycji w stosunku do innych regionów w kraju i UE.

Polska Centralna
Jak zaznacza marszałek Stępień, porozumienie akcentuje obszary współpracy pomiędzy obydwoma województwami. To szansa na to, by Makroregion Polski Centralnej był silną konkurencją nie tylko na mapie Polski, ale również Europy. 

Z kolei marszałek Struzik podkreśla dotychczasowe kontakty obu województw, które trwają już od lat.
 - Nasze województwa przenikają się wzajemnie. Ja sam urodziłem się na terenie województwa łódzkiego, studiowałem w Łodzi, a żyję i pracuję w mazowieckim. Bazując na naturalnych kontaktach mieszkańców naszych województw z przeszłości, powinniśmy pomyśleć także o przyszłości. Ta przyszłość to ważne i silne miejsce we wspólnej Europie. Często szukamy przyjaciół i partnerów daleko, a powinniśmy przede wszystkim mieć takich wśród sąsiadów. Następuje silna urbanizacja i łączenie Łodzi z Warszawą to proces nieuchronny.

Nie tylko kolej
Marszałkowie chcą do tego wykorzystać m.in. autostradę A2, połączenia kolejowe i pozostałą infrastrukturę, a także wspólne działania gospodarcze oraz migrację ludności obu województw. Porozumienie zakłada np. współdziałanie na rynku pracy, m.in. poprzez ułatwienie dostępności do terenów budowlanych w pobliżu autostrady; współpracę w zakresie zaawansowanych technologii między instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami obydwu województw; szerszą współpracę w zakresie sektora multimedialnego; wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki; wzmocnienie pozycji obydwu regionów w zakresie opracowania wspólnej oferty inwestycyjnej i jej promocji.

- Ten proces, dzięki dobrej komunikacji, będzie się nasilał – mówi szef województwa łódzkiego. - Już dziś są obszary, które wypełniają się aktywnością gospodarczą, ale oprócz tego budujemy strategię na kolejne lata. Tam właśnie uwzględniamy ścisłą współpracę regionów, poprzez uzupełnianie się, aktywność przedsiębiorców, migracje mieszkańców. Przygotowują ją Biura Planowania Przestrzennego naszych województw, zaś jej wykonawcami będą przedsiębiorcy, uczelnie oraz sami mieszkańcy.

Marszałkowie w ramach porozumienia zwrócą się do Ministra Rozwoju Regionalnego z propozycją objęcia patronatem prac nad utworzeniem Makroregionu Polski Centralnej.