PESA oprotestowała przetarg KŚ na 6 EZT

PESA oprotestowała przetarg KŚ na 6 EZT

18 lipca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Bydgoska PESA złożyła w Krajowej Izbie Odwoławczej odwołanie wobec treści zamówienia Kolei Śląskich na dzierżawę 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Producent taboru zarzuca przewoźnikowi, że ograniczył krąg potencjalnych dostawców pojazdów.

Fot. Adam Brzozowski

Termin składania ofert w przetargu na ezety wartości 194 mln zł upływa 13 sierpnia. Odwołanie PESY może zahamować jednak postępowanie. O szczegółach zamówienia pisaliśmy w tekście KŚ szukają nowych ezetów.

Wśród zarzutów PESY są m.in.:

  • Naruszenie przepisów Prawo zamówień publicznych poprzez sporządzenie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia oraz nieproporcjonalny do niego.
  • Naruszenie Pzp poprzez określenie terminu realizacji zamówienia w sposób odbiegający od realnych możliwości realizacji i nieadekwatny do zakresu prac przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia (…).
  • Naruszenie Pzp poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów skutkujących prowadzeniem postępowania w sposób naruszający zasady i wpływającym na krąg potencjalnych wykonawców poprzez jego nieuzasadnione ograniczenie.

PESA domaga się unieważniania czynności opracowania treści ogłoszenia i SIWZ w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu oraz terminu realizacji zamówienia. Spółka chce dokonania zmiany treści ogłoszenia oraz SIWZ.