Duży spadek liczby przewiezionych towarów

Duży spadek liczby przewiezionych towarów

31 lipca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W ciągu pierwszych sześciu  miesięcy 2012 r. kolejowi przewoźnicy towarowi przewieźli  ponad 111,6 mln ton ładunków. Jest to o 11 mln ton mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to spadek o 9 proc. W tym samym czasie praca przewozowa spadała o ponad 11 proc.

Fot. Kuba Batorowicz

W czerwcu 2012 r. kolejowi przewoźnicy towarowi w Polsce przetransportowali prawie 18,4 tys. ton wobec 25 tys. ton  przewiezionych w czerwcu zeszłego roku. Oznacza to spadek o 14 proc.

Największym przewoźnikiem pod względem przewiezionej masy towarów w pierwszym półroczu tego roku zostało PKP Cargo, które mają 49,8 proc. udziałów, na drugim miejscu jest Grupa DB Schenker z udziałem na poziomie 20,9 proc. a na trzecim PKP LHS, z udziałem 4,64 proc.

Biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową liderem także jest PKP Cargo z udziałem 59,8 proc. na drugim miejscu znajduje się Lotos Kolej z udziałem 8,05 proc. a na trzecim PKP LHS z udziałem 7,21 proc.

O 14 proc. zmniejszyła się wykonana praca przewozowa, która w czerwcu 2012 r. wyniosła 4 mln tonokilometrów wobec 4,7  mln tonokilometrów w czerwcu 2011 r.

Zmniejszyła się również wykonana praca eksploatacyjna. Z 6,9 tys. pociągokilometrów w czerwcu 2011 r. do  6,1 tys. pociągokilometrów w tym roku.