Cargosped: zmiany w zarządzie

Cargosped: zmiany w zarządzie

07 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało wczoraj na nową kadencję prezesa spółki – Bogusława Neya. Na stanowisku wiceprezesa Zbigniew Czapla zastąpił Stanisława Chrząszcza.

Fot. arch. Cargosped

Dotychczasowy prezes zarządu spółki Bogusław Ney będzie w dalszym ciągu zarządzał firmą. Natomiast nowe wyzwania czekają Zbigniewa Czaplę, który przejmie obowiązki wiceprezesa zarządu po Stanisławie Chrząszczu.

Nowy członek zarządu w szeregach Cargosped jest absolwentem kierunku mechaniczno–energetycznego na Politechnice Śląskiej, ukończył również studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję m.in. prezesa zarządu MB-EKO S.A., firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą kruszyw oraz mieszanek  węglowych. Wspomagał również działalność zarządu Kopalni Piasku „Maczki-Bór” w  Sosnowcu. Od maja 2010 roku pełnił funkcję członka zarządu PKP Cargo Service.