Pracownicy PKP Cargo dostaną premie

Pracownicy PKP Cargo dostaną premie

10 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Związki zawodowe działające w PKP Cargo domagają się systemowego wzrostu wynagrodzeń. Jak na razie wynegocjowały premie za II i III kwartał 2012 r. Wypłata w kwocie nie niższej niż 400 zł nastąpi 10 września 2012 r.

Fiot. Patryk Farana

Związkowcy wyszli z postulatem wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń już w marcu tego roku. Od tamtego czasu trwa spór zbiorowy między nimi a zarządem PKP Cargo. Pracownicy spółki żądają podwyżki w wysokości 200 złotych w uposażeniu zasadniczym średnio na jedną zatrudnioną osobę.

W trakcie spotkania 9 sierpnia 2012 r. mediator, Zbigniew Rynasiewicz, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wniósł o przeprowadzenie ekspertyzy w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki.

Uzgodniono też, że systemowy wzrost wynagrodzeń zostanie ustalony podczas kolejnego spotkania, którego termin wyznaczono na 1 października 2012 r. Przede wszystkim jednak wynegocjowano wypłatę premii dla pracowników za II i III kwartał 2012 r., w kwocie nie niższej niż 400 zł (80 proc. w części stałej i 20 proc. w części uznaniowej).

Po fiasku poprzedniego spotkania (9 lipca 2012 r.) strona związkowa zastrzegła sobie prawo do przeprowadzenia strajku ostrzegawczego, o ile prowadzone mediacje nie będą rokowały pomyślnym zakończeniem sporu. Wówczas to strona pracodawcy oświadczyła, że ze względu na okresowy spadek masy przewożonej przez PKP Cargo, przy równoczesnym obniżeniu wolumenu przewozowego na globalnym rynku przewozów kolejowych, aktualnie nie jest w stanie spełnić żądania płacowego zgłoszonego przez stronę związkową. Dlatego rokowania zostały zawieszone na miesiąc. Zarząd spółki równocześnie zadeklarował gotowość kontynuacji rokowań nad postulatem płacowym po szczegółowym przeanalizowaniu wyników przewozowych za 7 miesięcy tego roku i osiągnięciu wzrostu przewożonej masy.