Dyżurni ruchu przejdą szkolenia antystresowe

Dyżurni ruchu przejdą szkolenia antystresowe

14 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na usługę szkolenia w zakresie umiejętności pracy w sytuacjach stresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyżurnych ruchu. Szkolenia odbędą się w okresie wrzesień - grudzień 2012 r. i obejmą 9200 osób.

Fot. Rafał Wilgusiak

Warunki zamówienie otrzymają wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną zaproszeni do negocjacji.  Do udziału w negocjacjach zostanie zaproszonych nie więcej niż pięciu wykonawców.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie przez wykonawcę, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponuje potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał oferty pod względem ceny (50 proc.), koncepcji szkolenia (25 proc.) oraz doświadczenia wykonawcy (25 proc.). PKP PLK wymagają wniesienia wadium w wysokości 10 tys. zł. Oferty można składać do 20 sierpnia 2012 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe w całej Polsce zatrudniają prawie 9200 pracowników na stanowisku dyżurnych ruchu, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dyżurni ruchu pracują w warunkach stresu, konieczności koncentracji uwagi i dużej odpowiedzialności. Dlatego tak ważne jest ich odpowiednie przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach stresowych, z naciskiem na aspekt psychofizyczny.

Planowane szkolenie, które ma zostać przeprowadzone do końca 2012 r. powinno w znaczącym stopniu ułatwić tej grupie zawodowej radzenie sobie ze stresem, podejmować trafne decyzje w warunkach trudnych oraz występujących zagrożeń, uświadomienie sobie czynników ryzyka.

Szkolenia powinny trwać co najmniej 4 godziny dla jednej grupy, składającej się z 20-25 osób (łącznie ok. 350 grup szkoleniowych). Każda grupa będzie uczestniczyła w szkoleniu składającym się z dwóch 4 godzinnych modułów (jeden z nich dotyczy radzenia sobie ze stresem i będzie realizowany przez trenerów wykonawcy, a drugi dotyczy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i będzie realizowanych przez instruktorów wewnętrznych).