CTL Logistics na dobrym kursie

CTL Logistics na dobrym kursie

14 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Spółka, CTL Logistics przewiozła w pierwszym półroczu 2012 r. blisko 7,5 mln ton towarów, wykonując pracę przewozową na poziomie ponad 1,5 mld tkm. Tym samym dało to przewoźnikowi 6,6 proc. udziału w rynku.

Fot. Kuba Batorowicz

Taki wynik jest dla CTL zadowalający, tym bardziej, że w tym czasie polski rynek przewozów zanotował spadek masy przewiezionych towarów o 8,99 proc. i pracy przewozowej o 11,26 proc.

Ponad połowę przewiezionej masy przewoźnika stanowi węgiel i koks. Na wyniki w ostatnim półroczu niemały wpływ miały też przewozy kruszyw w korytarzu Polska – Niemcy. Warto też dodać, że od początku stycznia do końca lipca 2012 roku spółka córka CTL Logistics - CTL Logistics GmbH przewiozła już ponad 1,8 mln ton towarów z planowanych w tym roku 3 mln ton. Mimo słabych wyników na polskim rynku przewozów kolejowych, CTL odnotował tylko nieznaczny spadek w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.

W dalszym ciągu kluczową działalnością dla firmy jest transport kolejowy, ale przewoźnik stara się też rozwijać w zakresie innych elementów siatki transportowej i stawia na coraz większą elastyczność i indywidualne podejście wobec oczekiwań klienta.