Jest projekt umowy przewozowej z KŚ

Jest projekt umowy przewozowej z KŚ

14 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt umowy z Kolejami Śląskimi na przewóz pasażerów w regionie. Przez trzy lata Koleje Śląskie otrzymają z budżetu województwa ok. 470 mln zł dofinansowania. W tym czasie przejadą z pasażerami blisko 30 mln km. Umowa przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

Fot. Andrzej Szafoni

Trzyletnia umowa z Kolejami Śląskimi będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. Zgodnie z jej zapisami przewoźnik otrzyma łącznie ok. 470 mln zł dofinansowania. Z roku na rok kwota będzie się zwiększać - ze 150,8 mln zł w roku 2013 po 156,8 mln zł w 2014. Na ostatni rok obowiązywania umowy przewidziano 163,1 mln zł. W tym czasie Koleje Śląskie będą sukcesywnie zwiększać pracę przewozową. W 2013 roku przejadą ok. 9,8 mln pociągokilometrów, w 2014- 10,0 pockm a w 2015 10,1 mln pockm.

KŚ międzywojewódzkie?
Umowa określa także możliwość wyciągania konsekwencji przez Zarząd Województwa w przypadku, gdy Koleje Śląskie w sposób nienależyty będą realizować swe usługi przewozowe. Kary umowne można nakładać za m.in. brak punktualności, uruchomienia bez zgody Urzędu Marszałkowskiego pociągów o mniejszej liczbie miejsc lub niższym standardzie, niż jest to określone w obowiązujących planach przewoźnika. Urząd może pociągnąć do odpowiedzialności za brak komunikacji zastępczej w przypadku problemów na trasie. Kary można nałożyć także za zły stan techniczny i sanitarny taboru.

Umowa umożliwia także Kolejom Śląskim wykonywanie pracy przewozowej poza granicami śląskiego w przypadku zawarcia przez Samorząd Województwa planowanych porozumień z małopolskim, opolskim, świętokrzyskim oraz łódzkim. Nakłada także w tym przypadku obowiązek honorowania unii biletowej.

Większa kontrola niż nad PR
W umowie zostały określone kanały sprzedaży biletów. Oprócz tradycyjnych metod Koleje Śląskie mogą zastosować nowoczesne metody np. przez internet lub telefon. W porównaniu z obowiązującą dotychczas 5- letnią umowa z Przewozami Regionalnymi przyszła umowa z Kolejami Śląskimi daje Zarządowi Województwa większe możliwości egzekwowania jakości wykonywanych usług. Przypomnijmy, obecna umowa z PR nie obejmowała np. sankcji związanych z niewykonaniem zakontraktowanej pracy przewozowej. Urząd Marszałkowski mógł jedynie ograniczyć się do zmniejszenia dotacji o niewykonana pracę przewozową. Zarząd Województwa będzie miał prawo do zmiany planowanej pracy przewozowej. Może decydować o jej zwiększeniu bądź zmniejszeniu w trakcie obowiązywania umowy. Dla porównania, w przypadku Przewozów Regionalnych bez ich zgody władze samorządowe były pozbawione takich możliwości. Skutkowało to, co wielokrotnie odczuli pasażerowie, zmniejszaniem przez przewoźnika liczby pociągów przy podwyższaniu ceny za pociągokilometr. Urząd Marszałkowski posiadać będzie także większe uprawnienia kontrolne, jeśli chodzi o efektywniejsze wykorzystywanie przez przewoźnika przyznanej dotacji.

Kompletowanie taboru
Od grudnia pasażerów korzystających z pociągów w województwie śląskim będzie obsługiwać jedna spółka - Koleje Śląskie. Przewoźnik dysponuje obecnie ok. 20 pociągami - tzw. elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Spółka potrzebować będzie ok. 70 pociągów. Wszystkie koszty związane z pozyskaniem taboru mają zawierać się w kwotach dotacji w ramach przygotowywanej trzyletniej umowy. Jak informują Koleje Śląskie, niedawno rozstrzygnięty został przetarg na dwie jednostki EN71. Wkrótce zakończy się przetarg na 6 nowoczesnych sześcioczłonowych EZT. W toku jest przetarg na leasing 36 pojazdów spalinowych, które mają być dostarczone w 3 partiach (do grudnia łącznie 23 szt., kolejnych 13 - do końca marca). Niebawem zostaną ogłoszone kolejne postępowania przetargowe pozwalające spółce m.in. na stworzenie 15 składów wagonowych - termin ich rozstrzygnięcia i realizacji przewiduje się na koniec listopada. Trwają prace nad opracowaniem dodatkowych przetargów na tabor, jednak będą one zakładały realizację w 2013 roku.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Podkarpackie narzeka na pasażerów Podkarpackie narzeka na pasażerów
Następny artykuł Kolej kraju kwitnącej wiśni Kolej kraju kwitnącej wiśni