PKP Intercity narusza prawa pasażerów?

PKP Intercity narusza prawa pasażerów?

22 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stosowania przez PKP Intercity bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.

Fot. Kuba Batorowicz

Do Prezesa UTK docierają sygnały od pasażerów o pobieraniu opłaty za tzw. „miejscówki zerowe” czyli bez wskazania konkretnego miejsca siedzącego w pociągu. Pomimo wniesienia opłaty pasażer otrzymuje miejscówkę bez wskazania numeru miejsca i wagonu. Jej zakup nie uprawnia do zajęcia konkretnego miejsca lecz do bliżej nieokreślonego – „pierwszego wolnego”. Posiadacz „miejscówki bez wskazania miejsca do siedzenia” musi ustąpić miejsca w przypadku gdy na stacji wsiądzie pasażer z miejscówką na konkretne miejsce.

W toku postępowania administracyjnego Prezes UTK ustali czy takie zachowanie przewoźnika wyczerpuje znamiona bezprawnej praktyki naruszającej zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, o którym mowa w art. 14b ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK może nałożyć na przewoźnika karę finansową w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

- Nie prowadzimy sprzedaży miejscówek bez wskazania miejsca, na wszystkich dokumentach rezerwacyjnych wskazane jest konkretne miejsce pasażerowi. PKP IC zostało zobowiązane do dostarczenia treści regulaminu i taryfy przewozowej. Potrzebne dokumenty zostaną niezwłocznie przekazane - Małgorzata Sitkowska, rzecznik prasowy PKP Intercity.