Przetarg na nadzór prac na Rail Baltice

Przetarg na nadzór prac na Rail Baltice

24 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i nadzór w imieniu PKP Polskich Linii Kolejowych nad modernizacją linii kolejowej E75 Rail Baltica na ok. 60-kilometrowym odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz – Sadowne.

Fot. Dominik Skudlarski

Zarządzanie i nadzór ma trwać 47 miesięcy. Każdy wykonawca musi wpłacić wadium w wysokości 900 tys. zł. Kryterium oceny jest jedno. Jest nim najniższa cena. Oferty można składać do 5 października.
Szacunkowa wartość całkowita projektu POIiŚ 7.1-22.1 „Modernizacja linii kolejowej  E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” wraz z zamówieniami uzupełniającymi wynosi 69,3 mln zł.

Rail Baltica to linia kolejowa, która prowadzi od Warszawy przez Białystok, Suwałki, Trakiszki do granicy z Litwą. W sumie to 341 km trasy kolejowej. Dalej przebiega przez Kowno, Rygę, aż do Tallina.

W ramach jej modernizacji powstaną m.in. nowe odcinki dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej. Pociągi pasażerskie będą mogły nią jeździć z prędkością do 160 km/h, towarowe do 120 km/h.

W pierwszym etapie przebudowane zostaną wszystkie elementy infrastruktury, z jednoczesnym dostosowaniem niektórych odcinków do prędkości 200 km/h. Dotyczy to torów, peronów i obiektów inżynieryjnych, urządzeń trakcyjnych i układów zasilania oraz zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska.

W planach jest też likwidacja wszystkich przejazdów w poziomie szyn - wybudowane zostaną skrzyżowania wielopoziomowe. Na modernizowanej trasie powstaną urządzenia ERTMS.