Pesa dostarczy 6 EZT-ów dla Kolei Śląskich

Pesa dostarczy 6 EZT-ów dla Kolei Śląskich

28 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Koleje Śląskie rozstrzygnęły przetarg na dostawę w formie dzierżawy 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Najtańszą ofertę na kwotę 219,1 mln zł złożyła bydgoska Pesa.

Fot. Koleje Śląskie

W przetargu brał również udział nowosądecki Newag, który zaoferował 6 składów za kwotę 238,3 mln zł.

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena wykonania zamówienia. Przewoźnik poinformował, że obaj wykonawcy spełnili warunki udziału w postepowaniu, a ich oferty nie podlegały odrzuceniu.

W ubiegłym roku Pesa dostarczyła Kolejom Śląskim 9 pociągów typu Elf. Przewoźnik powiększa swój park taborowy o kolejne składy w związku z przejęciem wszystkich połączeń kolejowych na Śląsku. Aby świadczyć tę usługę na obecnym poziomie samorządowa spółka do końca roku musi zdobyć około 50 pociągów.

Tabor spółki ma też uzupełnić 36 spalinowych zespołów trakcyjnych (przy czym w tym roku na Śląsk może dotrzeć ok. 20 tego rodzaju pojazdów), 15 składów wagonowych oraz 1 lub 2 nowe składy od marszałka województwa. Jeśli dodać do tego 20 już posiadanych przez KŚ pojazdów, to na koniec roku przewoźnik powinien mieć wystarczającą liczbę pociągów.