English for Railway Work

English for Railway Work

05 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

English for Railway Work - skrypty do nauki języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych to pierwsze na polskim rynku podręczniki do nauki języka angielskiego dedykowane branży kolejowej.

Książki przeznaczone są głównie dla kolejarzy oraz osób zamierzających podjąć pracę na kolei i pragnących nauczyć się języka angielskiego od podstaw, pod kierunkiem nauczyciela lub samodzielnie.

Opracowane zostały również w celu przygotowania pracowników do samodzielnego korzystania z literatury fachowej w języku angielskim oraz do załatwiania w tym języku spraw, które mogą występować w codziennej pracy zawodowej.

Skrypt do nauki języka angielskiego dla początkujących to 27 lekcji, każda z nich zawiera: tekst o tematyce kolejowej, słowniczek trudniejszych słów i wyrażeń specyficznych dla branży, zestaw ćwiczeń utrwalający określone konstrukcje gramatyczne oraz krótkie teksty rozwijające umiejętność tłumaczenia z języka polskiego na angielski i odwrotnie.

Skrypt do nauki języka angielskiego dla zaawansowanych zawiera 24 lekcje, na każdą z nich składają się: tekst o tematyce kolejowej wraz ze słowniczkiem trudniejszych słów fachowych i wyrażeń specyficznych dla branży oraz zestawem pytań sprawdzających opanowanie materiału, tekst o charakterze ogólnym wraz z pytaniami, tematy do dyskusji rozwijające umiejętność wypowiadania się i rozumienia wypowiedzi innych, zestaw ćwiczeń utrwalający określone konstrukcje gramatyczne oraz krótkie teksty o charakterze kolejowym, rozwijające umiejętność tłumaczenia z języka polskiego na angielski i odwrotnie.

Podręczniki powstały w oparciu o bogaty materiał źródłowy: broszury informacyjne, ulotki reklamowe, biuletyny, raporty roczne i materiały statystyczne oraz promocyjne, tworzone przez kolejowe organizacje międzynarodowe: UIC, CER, RailNet i czasopisma kolejowe – „International Railway Journal” czy „Railway Gazette”. Przygotowywano je tak, by pokazać przekrój terminologiczny dotyczący różnych aspektów działalności i techniki kolejowej (infrastruktura, przewozy towarowe i pasażerskie, tabor, koleje dużych prędkości, struktura organizacyjna, działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, zatrudnienie itd.).

Skrypty zawierają: klucz z poprawnymi rozwiązaniami wszystkich ćwiczeń oraz słownik angielsko-polski zawierający wszystkie słówka występujące w podręczniku, ułożone w porządku alfabetycznym, zgodnie ze znaczeniem występującym w danym kontekście.

Podręczniki można kupić na stronie www.sklep.kow.com.pl